Legislacja
O agitacji w pasie drogowym

O agitacji w pasie drogowym

6 marca 2024

Przed nami wybory samorządowe i następnie do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście nie zajmujemy się polityką, ale regulacjami prawnymi już zdecydowanie tak. Otóż GDDKiA przygotowała ważny tekst przywołujący regulacje prawne i procedury odnośnie obowiązujących zasad umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg krajowych.

RPO interweniuje w sprawie strefy czystego transportu

RPO interweniuje w sprawie strefy czystego transportu

5 marca 2024

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskim informuje o interwencji RPO w kwestii stołecznej strefy czystego transportu - wskazuje na zróżnicowanie właścicieli aut na benzynę i z dieslem oraz podatników.

Analizujemy – informuje wiceminister Paweł Gancarz

Analizujemy – informuje wiceminister Paweł Gancarz

5 marca 2024

Problem braku - od prawie 20 lat - aktualizacji opłat za badanie techniczne pojazdów wciąż nie jest rozwiązany. Posłowie Marcin Gwóźdź oraz Szymon Pogoda skierowali do ministra infrastruktury interpelację w tej kwestii. Wiceminister Paweł Gancarz odpowiada: „Uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone analizy mające na celu ocenę zasadności i zakresu zmiany tabeli opłat za badania techniczne pojazdów”.

W jakim celu sporządzane są teksty jednolite? EPD stan wg 3 marca 2024

W jakim celu sporządzane są teksty jednolite? EPD stan wg 3 marca 2024

4 marca 2024

Do rąk subskrybentów przekazujemy zaktualizowany - według stanu prawnego na dzień 3 marca 2024 r. - zbiór aktów prawnych pt. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE. Wśród ogłoszonych lub wchodzących w życie aktów teksty jednolite. Dziś wyjaśnimy - W jakim celu sporządzane są teksty jednolite?

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie danych z CEPiK

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie danych z CEPiK

4 marca 2024

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, to kolejny projekt aktu wykonawczego stanowiącego realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Kolejny dokument zabezpieczany przed fałszerstwem

Kolejny dokument zabezpieczany przed fałszerstwem

1 marca 2024

I kolejna zmiana wzoru stosowanych dokumentów - wobec potrzeby zabezpieczenia przed fałszerstwem - tu nowy wzór pozwolenia na kierowanie tramwajem. W Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury informacja o zmianach w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Nowe świadectwo instruktora techniki jazdy

Nowe świadectwo instruktora techniki jazdy

29 lutego 2024

Ministerstwo Infrastruktury do Wykazu Prac Legislacyjnych dokonało wpisu informującego o pracach nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zmianie ma ulec wzór świadectwa instruktora techniki jazdy.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

29 lutego 2024

W III kwartale 2024 r. ma być wydane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Podstawowa zmiana to nowy wzór zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Testy pojazdów autonomicznych w noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Testy pojazdów autonomicznych w noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym

27 lutego 2024

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM odnotowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana umożliwi testowanie pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych. Autorami noweli jest Ministerstwo Infrastruktury. Odpowiedzialnym za przygotowanie noweli jest Paweł Gancarz . podsekretarz stanu w resorcie. Planowany termin przyjęcia proponowanej ustawy przez Radę Ministrów określono na I kwartał 2025 r.

Od lipca nowy wzór legitymacji

Od lipca nowy wzór legitymacji

27 lutego 2024

Od dnia 12 lipca br. muszą być wydawane nowe legitymacje instruktora nauki jazdy, te muszą być sporządzane na blankiecie zawierającym zabezpieczenie przed fałszerstwem. Resort infrastruktury pracuje nad stosownym znowelizowanym rozporządzeniem zmieniającym wzór stosowanych dokumentów.

RPO o wznowieniu postępowania mandatowego

RPO o wznowieniu postępowania mandatowego

26 lutego 2024

RPO skierował do ministra sprawiedliwości pismo, w którym upomina się o możliwość wznawiania postępowania mandatowego. Na początek przywołajmy ważną uwagę: dziś nie ma możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego, gdy przy jego wymierzaniu funkcjonariusz dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Czy i dlaczego powinno to być możliwe?

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

23 lutego 2024

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pod numerem UD13 Wykazu prac legislacyjnych opublikowała informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt jeszcze w listopadzie ub.r. poddano ustaleniom i konsultacjom.

Po pierwsze prawo jazdy z automatyczną skrzynią biegów

Po pierwsze prawo jazdy z automatyczną skrzynią biegów

23 lutego 2024

We Francji 18 lutego br. w Dzienniku Ustaw opublikowano Dekret z dnia 15 lutego, który wprowadza prawo do natychmiastowego dostępu do szkoleń z manualnej skrzyni biegów dla posiadaczy uprawnień do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów (obowiązywanie od 1 marca br.). Jak komentują eksperci celem zmian jest zachęta młodych ludzi do robienia prawa jazdy pojazdem wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów.

Ministerstwo wobec spadku liczby biegłych

Ministerstwo wobec spadku liczby biegłych

22 lutego 2024

Poseł Wojciech Król zaadresował do ministra sprawiedliwości interpelację poselską w sprawie biegłych sądowych, a dokładnie wynagrodzeń biegłych sądowych. Opowiedział Arkadiusz Myrcha, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kwestia bardzo ważna, jak ważna jest jakość ekspertyz przygotowywanych przez przedstawicieli tej grupy ekspertów w różnych kwestiach. Resort podjął prace legislacyjne.

Kryterium wieku a praktyka wydawania PKZ – wystąpienie ZPOSK i stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Kryterium wieku a praktyka wydawania PKZ – wystąpienie ZPOSK i stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

20 lutego 2024

- Niestety, od wielu lat spotykamy się z nadinterpretacją prawną przepisów przez organy uprawnione do wydawania PKZ osobom, które nie spełniają kryterium wiekowego określonego dla prawa ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami - zwraca uwagę Kamil Pijanowski, członek Zarządu Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców w Tęgoborzu. W załączeniu wystąpienie do resortu infrastruktury oraz stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

Resort w sprawie kar dla diagnostów

Resort w sprawie kar dla diagnostów

16 lutego 2024

Posłanka Krystyna Sibińska zapytała ministra infrastruktury czy wobec diagnostów samochodowych nie należy wprowadzić gradacji kar, aby za drobne błędy, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie byli karani pozbawieniem uprawnień zawodowych na 5 lat. Odpowiedzi udzielił wiceminister Paweł Gancarz.

Wraca projekt zmian w stacjach badań technicznych pojazdów

Wraca projekt zmian w stacjach badań technicznych pojazdów

15 lutego 2024

Wczoraj w wykazie Rządowego Procesu Legislacyjnego pod nr 6 utworzona została informacja o projektowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Przypomnijmy projekt wcześniejszy nr 347 wykazu, bo z 27 listopada 2023 r., został wycofany.

Parlament Europejski: utrata uprawnień sankcjonowana w całej UE

Parlament Europejski: utrata uprawnień sankcjonowana w całej UE

9 lutego 2024

W PE odbyła się debata nad kwestiami egzekucji sankcji wobec niebezpiecznych kierowców z innego kraju Unii Europejskiej. Jak komentują media - propozycja nowych przepisów ma za cel położenie kresu bezkarności niebezpiecznych kierowców z innego kraju UE i poprawić bezpieczeństwo na drogach. PE przegłosował rezolucję przewidującą zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości ze skutkiem zakazu prowadzenia pojazdów w całej Unii.

NIK sprawdzi realizację obowiązków w zakresie wydawania rozporządzeń ministra infrastruktury w latach 2016-2022

NIK sprawdzi realizację obowiązków w zakresie wydawania rozporządzeń ministra infrastruktury w latach 2016-2022

9 lutego 2024

Sejmowa Komisja Infrastruktury uchwaliła propozycję tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2025 rok. Na liście m.in. propozycja kontroli procesu realizacji przez ministra infrastruktury obowiązków w zakresie wydawania rozporządzeń w latach 2016-2022 oraz kontrola przygotowania i realizacji programu „”Bezpieczny pieszy” w roku 2023”.

Ministerstwo o rozporządzeniu dot. pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Wskazano datę

Ministerstwo o rozporządzeniu dot. pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych. Wskazano datę

7 lutego 2024

W Wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury obejmującym projekty rozporządzeń 2 lutego br. pojawił się wpis (poz. 22, wykazu zaktualizowanego 5.2 br.) dotyczący projektu w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Podstawa prawna - art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 2023.1047, z późn. zm.). Nowy tekst nie został opublikowany. Określono - tak oczekiwany - termin wymiany pojazdów.