Legislacja
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych

12 października 2020

Na drogach publicznych w Polsce możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton – bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Ruch ten będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy. Rozwiązanie to stanowi wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. i zapewnia zgodność krajowych przepisów z unijnym prawem. 

Maseczki normą współżycia społecznego!

Maseczki normą współżycia społecznego!

9 października 2020

Od jutra zapowiedziano kolejne obostrzenia we wciąż trwającym czasie pandemii. Przedstawione propozycje mają na celu skuteczną egzekucję obostrzeń sanitarno-epidemicznych obowiązujących w tym trudnym czasie. - Staramy się przekonywać o tym, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, jak ważne jest stosowanie środków prewencyjnych: zachowanie dystansu, noszenie maseczki, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie obostrzeń, które są systematycznie wprowadzane - wskazywał Adam Niedzielski. 

Przejazdy i przejścia kolejowo-drogowe zlokalizowane na wewnętrznych drogach gmin czyli te kat. F

Przejazdy i przejścia kolejowo-drogowe zlokalizowane na wewnętrznych drogach gmin czyli te kat. F

8 października 2020

- Problem likwidacji przejazdów i przejść kolejowo-drogowych zlokalizowanych na wewnętrznych drogach gmin to problem, z którym od kilku lat zmagają się przede wszystkim rolnicy na terenie całej Polski. Właściciele gruntów, których dotyczy powyższy problem, szukają pomocy w lokalnych samorządach, izbach rolniczych, jak również biurach poselskich – czytamy w interpelacji nr 11231 zaadresowanej do Ministerstwa Infrastruktury. Znamy stanowisko resortu.

Kolejny projekt... oczekujący

Kolejny projekt... oczekujący

7 października 2020

Posłanka Joanna Mucha już dwukrotnie wystosowała interpelację w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy. W odpowiedzi na pierwszą z nich resort odpowiedział, iż podejmie regulacje prawne przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Nie stało się tak. Minęły trzy lata i po raz drugi J. Micha pytała czy może zostały podjęte działania w celu zmiany przepisów? Co na to resort?

Hulajnogi są wszędzie! A gdzie ustawa? Wiemy!

Hulajnogi są wszędzie! A gdzie ustawa? Wiemy!

7 października 2020

O przedłużających się pracach nad projektem ustawy regulującej zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego, pracach które jak się dowiadujemy utknęły i przeciągają się w czasie. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył sekretarz stanu w resorcie infrastruktury – Rafał Weber.

RPO: kierowca nie został pouczony/poinformowany

RPO: kierowca nie został pouczony/poinformowany

6 października 2020

Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował kolejną kasację do Sądu Najwyższego, wystąpił w imieniu obywatela, skazanego za prowadzenie samochodu mimo odebrania mu prawa jazdy. Rzecznik wnosi o zwrot sprawy Sądowi Rejonowemu, który powinien ją rozpatrzeć nie w trybie nakazowym, ale na zasadach ogólnych, czyli na rozprawie z udziałem podsądnego.

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi

6 października 2020

W Sejmie RP zarejestrowano - wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji - komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy on umożliwienia wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu.  

Pieszy na drodze pożarowej

Pieszy na drodze pożarowej

5 października 2020

Pieszy powinien iść chodnikiem, a nie drogą pożarową – orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie i ostatecznie Sąd Apelacyjny w Lublinie. Jednak to droga w strefie zamieszkania i była źle odśnieżona!?

Minimalizacja hałasu - informacja Rafała Webera

Minimalizacja hałasu - informacja Rafała Webera

5 października 2020

Grupa posłów sugerowała podjęcie działań w celu perspektywicznie eliminacji, a przynajmniej minimalizacji. Interpelacja zaadresowana została do resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz do resortu infrastruktury. W imieniu ostatniego z wymienionych, w zakresie jego właściwości, odpowiedzi udzielił Rafał Weber.

Zajęcie pojazdu oddanego do użytkowania

Zajęcie pojazdu oddanego do użytkowania

2 października 2020

Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji w zakresie zajęcia pojazdu oddanemu do używania innemu podmiotowi - komunikat Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Kontrowersje wokół miejsc pozostawiania hulajnóg

Kontrowersje wokół miejsc pozostawiania hulajnóg

2 października 2020

Tzw. projekt uto proponuje rozwiązanie wiele problemów także w zakresie miejsca hulajnóg elektrycznych w ruchu drogowym. Tym razem dyskusja poświęcona ich parkowaniu, ale też często porzucaniu. Zgłoszony został projekt uznany za kontrowersyjny.

Przepisy, które nie zostały wprowadzone

Przepisy, które nie zostały wprowadzone

1 października 2020

Poseł Krzysztof Mieszkowski zgłosił – adresując do ministra rozwoju – wątpliwość wyrażoną w interpelacji w sprawie niewprowadzenia przez rząd unijnych przepisów ustanawiających mechanizm weryfikacji homologacji.

Od dziś pośrednik organizujący przewóz osób tylko z licencją

Od dziś pośrednik organizujący przewóz osób tylko z licencją

1 października 2020

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie przepis zmieniający ustawę o transporcie drogowym – tzw. lex uber. Podmioty prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób muszą posiadać licencję na taki przewóz. Upłynął właśnie wydłużony okres przejściowy.

100 nowych lokalizacji fotoradarów, a ściągalność?

100 nowych lokalizacji fotoradarów, a ściągalność?

30 września 2020

Resort infrastruktury informuje o przewidzianych 100 nowych lokalizacjach fotoradarów na drogach całego kraju. Natomiast do typowania lokalizacji wykorzystana zostanie przeprowadzona przez Instytut Transportu Samochodowego analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg publicznych na terenie całego kraju.

Hybrydy z zielonymi blachami?

Hybrydy z zielonymi blachami?

29 września 2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w Polsce rejestrujący pojazdy elektryczne otrzymują tzw. zielone blachy. Zielone tablice rejestracyjne otrzymują też właściciele samochodów wodorowych. Okazuje się, iż na takich tablicach jeździ tez ok. 20 aut… hybrydowych. Czyli zostały błędne zarejestrowane. Czy ich właściciele będą ukarani?

Resort sprawie publicznego transportu zbiorowego

Resort sprawie publicznego transportu zbiorowego

23 września 2020

Do resortu infrastruktury wpłynęła prośba o wyjaśnienie w ważnych kwestiach publicznego transportu zbiorowego. Pytania dotyczyły ewentualnych rekompensat dla przewoźników komercyjnych, w sytuacji gdy powiat nie podejmuje się organizacji publicznego transportu zbiorowego; odraczania obowiązku organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz partycypacji w rekompensowaniu sutków pandemii.

W sprawie minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego

W sprawie minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego

23 września 2020

Do ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji zaadresowane zostały propozycje i pytania dotyczące spraw minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego. Autorzy wystąpienia sugerują ministrom podjęcie działań w celu perspektywicznie eliminacji, a przynajmniej minimalizacji problemu ponadstandardowego hałasu samochodowego i motocyklowego.

Zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego

Zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego

21 września 2020

Ścieżka rozwoju i awansu zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, zmiany w systemie szkolenia oraz objęcie operatorów ochroną prawną to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego przyjęta dziś (17 września br.) przez Sejm. Teraz nowe przepisy trafią do rozpatrzenia przez Senat.

Resort sprawie podwyżek opłat za badania techniczne pojazdów

Resort sprawie podwyżek opłat za badania techniczne pojazdów

21 września 2020

Tadeusz Tomaszewski zaadresował do ministra infrastruktury interpelację (nr 9961) w sprawie opłacalności wykonywania przeglądów technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów. Poseł postanowił zainteresować ministra sprawą wysokości opłat za badania techniczne pojazdów.

W sprawie art. 112 ustawy o kierujących pojazdami

W sprawie art. 112 ustawy o kierujących pojazdami

18 września 2020

Posłanka Joanna Mucha po raz kolejny zgłosiła interpelację w sprawie kursów doszkalających dla kierowców posiadających prawo jazdy. Adresatem jest oczywiście minister infrastruktury, któremu autorka wystąpienia zadała jedno krótkie pytanie: Czy zostały podjęte działania w celu zmiany przepisów?