Legislacja
Od 1 listopada zmiany w badaniach technicznych pojazdu

Od 1 listopada zmiany w badaniach technicznych pojazdu

29 października 2022

1 listopada br. w życie wchodzi rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2022.2066).

Projekt ustawy zawiera istotną wadę prawną - czytamy w petycji Związku Województw RP

Projekt ustawy zawiera istotną wadę prawną - czytamy w petycji Związku Województw RP

27 października 2022

Trwa procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - zaskakującej propozycji rozwiązań problemów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Pierwsze czytanie odbyło się w podczas obrad Komisji Infrastruktury, drugie zaplanowano na 3 listopada - w trakcie debaty plenarnej. Tymczasem wczoraj przedstawiciele Związku Województw RP złożyli w Sejmie petycję wskazującą na istotną wadę prawną poselskiego pomysłu.

Komisja Infrastruktury o word-ach i egzaminatorach

Komisja Infrastruktury o word-ach i egzaminatorach

26 października 2022

25 października br. - w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która debatowała nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk 2667). W dniu dzisiejszym podczas obrad plenarnych odbędzie się drugie czytanie projektu.

Jeszcze raz o przyszłej nowej Komisji weryfikacyjnej

Jeszcze raz o przyszłej nowej Komisji weryfikacyjnej

25 października 2022

Jutro kończą się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie komisji do spraw weryfikacji pytań egzaminacyjnych. Trwały… 5 dni. Rozdzielnik otrzymujących pismo z prośbą o przesłanie opinii też skromny, zabrało m.inn. najliczniejszej reprezentacji ośrodków szkolenia kierowców - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. W Komisji nie będzie już polonistów, mniej dydaktyków, metodyków, tłumaczy języka migowego, ale pojawia się tłumacz języka rosyjskiego lub ukraińskiego. Tu resort dotrzymał słowa.

Rozszerzenie rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu

Rozszerzenie rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń i zakazu ruchu

24 października 2022

Minister Infrastruktury znowelizował rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Ograniczeniom i zakazom od 22 października br. nie podlegają pojazdy używane do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu.

Komisja weryfikacyjna w nowym rozporządzeniu. Czy w testach już nie będzie błędów?

Komisja weryfikacyjna w nowym rozporządzeniu. Czy w testach już nie będzie błędów?

21 października 2022

W dniu dzisiejszym RCL opublikowało projekt Rozporządzenia w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. W związku z wejściem w życie z dniem 5 grudnia 2021 r. ustawy zmieniającej, dotychczasowe rozporządzenie utraci moc obowiązującą z dniem 4 grudnia, a co za tym idzie konieczne jest wydanie do tego czasu nowego. Jednocześnie autorzy projektu wskazują na potrzebę właściwych kwalifikacji członków komisji itd., tak aby zminimalizować możliwości powstania ewentualnych błędów. Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 5 grudnia 2022 r.

Głos Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

Głos Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

19 października 2022

W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy dotyczący word-ów. Zmiany, które wywołują wiele sprzeciwów. Marszałek skierowała dokument do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury i właśnie dowiedzieliśmy, iż odbędzie się ono już 25 października br. Nie było konsultacji więc pozostajemy w przekonaniu, iż przewodniczący Komisji do udziału w obradach zaprosi szerokie spektrum zainteresowanych. Dziś opinia Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.

Skierowanie kierowcy na badania lekarskie, a stwierdzenie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu

Skierowanie kierowcy na badania lekarskie, a stwierdzenie przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu

18 października 2022

Czy ostre hamowanie, zaburzenia równowagi czy problemu z chodzeniem uzasadniają skierowanie na badanie lekarskie? Taki problem miał do rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Sąd w swoim wyroku i jego uzasadnieniu wskazuje na dwie kwestie: skierowaniu na badania lekarskie, a jednocześnie fakt, iż dopiero orzeczenie lekarza przesądza o istnieniu przewiwskazań do prowadzenia pojazdów.

Pracodawca kontrolujący trzeźwość - procedowanie nowelizacji Kodeksu pracy

Pracodawca kontrolujący trzeźwość - procedowanie nowelizacji Kodeksu pracy

17 października 2022

W Sejmie trwa procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt obok wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej dotyczy także prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Koszty wykorzystywania naszego pojazdu do celów służbowych - jest propozycja

Koszty wykorzystywania naszego pojazdu do celów służbowych - jest propozycja

14 października 2022

Rządowe Centrum Legislacji właśnie opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Prawo jazdy kat. B też na większe kampery?

Prawo jazdy kat. B też na większe kampery?

13 października 2022

Grupa posłów pyta ministra infrastruktury o prace legislacyjne nad rozszerzeniem uprawnienia prawa jazdy kat. B o możliwość kierowania pojazdem o masie całkowitej 4,25 tony i nawet 7,5. Niestety parlamentarzyści składając interpelację nie sprawdzili precyzyjnie obowiązującego od grudnia 2021 r. stanu prawnego. Wyjaśnienia złożył wiceminister Rafał Weber.

Definicja pojazdu zabytkowego - czy będzie zmieniona?

Definicja pojazdu zabytkowego - czy będzie zmieniona?

12 października 2022

W Sejmie RP trwa procedowanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym, gdzie zaproponowano zmiany dotyczące badań technicznych pojazdów, wśród nich wprowadzono także zmianę definicji pojazdu historycznego. Zainteresowani przeciwni nowemu zapisowi.

Resort w sprawie „dronów na kołach”

Resort w sprawie „dronów na kołach”

11 października 2022

Regulacje ustawy - Prawo o ruchu drogowym są niewystarczające i składa do ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji zostaje przesłana interpelacja. Dziś odpowiedź. Wątpliwości zgłaszających dotyczy „dronów na kołach” i regulacji w zakresie zasad korzystania z tych urządzeń.

Uszczelnienie systemu badań technicznych - jest nowelizacja rozporządzenia

Uszczelnienie systemu badań technicznych - jest nowelizacja rozporządzenia

11 października 2022

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2066 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Podkomisja rozpatrzyła projekt ustawy tzw. badaniowej

Podkomisja rozpatrzyła projekt ustawy tzw. badaniowej

7 października 2022

W Sejmie RP prace zakończyła Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540) wyłoniona przez Komisję Infrastruktury (posiedzenia odbyły się w dniach: 29 września oraz 4 i 6 października 2022 r.).

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie nowej definicji skrzyżowania

Ministerstwo Infrastruktury w sprawie nowej definicji skrzyżowania

7 października 2022

Od 21 września br. obowiązuje nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wraz z którą pojawiły się problemy interpretacyjne. Dziś - korzystając z uprzejmości redakcji portalu etransport.pl - publikujemy kolejne ważne wyjaśnienie resortu infrastruktury. Oto jak Szymon Huptyś, rzecznik prasowy wyjaśnia kwestie związane z nową definicją skrzyżowania. Precyzyjnie, punkt po punkcie znajdujemy odpowiedzi na tak licznie pojawiające się wątpliwości i pytania. 

Kwestie finansów word, uposażeń egzaminatorów, opłat za egzamin – trafiły do projektu ustawy

Kwestie finansów word, uposażeń egzaminatorów, opłat za egzamin – trafiły do projektu ustawy

3 października 2022

Do Sejmu RP trafił projekt ustawy (nie posiada jeszcze numeru druku) grupy posłów dotyczący wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD. Uchwałami sejmików województw mają być regulowane kwestie uposażeń egzaminatorów, oraz opłat za egzaminy. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tadeusz Chrzan, wniosek został poparty m.inn. przez posła Andrzeja Adamczyka.

BRD w 2021 roku - obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury

BRD w 2021 roku - obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury

29 września 2022

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, którego przedmiotem było rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.”. Komisja Infrastruktury będzie wnioskowała o przyjęcie dokumentu.

Resort infrastruktury w sprawie kursów reedukacyjnych

Resort infrastruktury w sprawie kursów reedukacyjnych

28 września 2022

Kursy reedukacyjne! Kwestia, która niespodziewanie stała się tematem niezwykle ważnym wobec finiszu szkoleń redukujących tzw. punkty karne. Temat - od 2011 r. - podejmowaliśmy już wielokrotnie w najbliższych dniach wypowie się Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD Warszawa. Dzisiaj stanowisko resortu infrastruktury - Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministrstwa Infrastruktury. 

56 testów zmienionych! Czy znasz nowe definicje?

56 testów zmienionych! Czy znasz nowe definicje?

23 września 2022

Jak się dowiadujemy z bazy pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy - zgodnie z zapowiedzią - usunięto 65 pytań testowych. Teraz czekamy na nowe pytania. Tymczasem redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS przygotowała zestawienie wszystkich zmienianych/uchylonych/dodanych definicji. Zachęcamy do lektury.