Legislacja
Niezgodność z konstytucją przepisów regulujących wybór firm holujących

Niezgodność z konstytucją przepisów regulujących wybór firm holujących

7 czerwca 2005

Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją przepisów regulujących kompetencje starosty co do dopuszczalności wyboru przez starostę, kto i na jaki parking odholuje samochód źle zaparkowany, nieubezpieczony lub ponadnormatywny. Wejście wyroku w życie odroczone zostało o...

Projekt zmiany ustawy o autostradach w Komisji Infrastruktury

Projekt zmiany ustawy o autostradach w Komisji Infrastruktury

7 czerwca 2005

Do Komisji Infrastruktury Sejmu RP, z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 28 czerwca 2005 r., skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projekt zmian ma oczywiście na celu wykonanie...

Elektroniczny pobór opłat na polskich drogach
1

Elektroniczny pobór opłat na polskich drogach

7 czerwca 2005

Na pierwsze czytanie w Komisji Infrastruktury skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wdrożenie w zakresie swojej regulacji postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29...

Paliwo i podatek vat dla firmowego pojazdu

Paliwo i podatek vat dla firmowego pojazdu

7 czerwca 2005

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów specjalnych

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów specjalnych

4 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i...

Rozporządzenie o zmianach w szkoleniu kierowców tuż

Rozporządzenie o zmianach w szkoleniu kierowców tuż

2 czerwca 2005

Zmiany w szkoleniu kandydatów na kierowców mają - według informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitą" - obowiązywać od października br. Powodem ma być niewykonalność kilku projektowych zobowiązań np.: "Jedno z nich przewidywało np. obowiązkowy udział instruktora w drugim egzaminie...

Zatrzymywanie praw jazdy kara dla dłużników alimentacyjnych - obowiązuje

Zatrzymywanie praw jazdy kara dla dłużników alimentacyjnych - obowiązuje

1 czerwca 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (opublikowana dnia 17 maja 2005 r.). Utrzymano w mocy zapis o zatrzymywaniu praw jazdy osobom bezrobotnym nie podejmującym robót publicznych czy prac interwencyjnych....

Określone zachowanie się podczas sprawdzania ładunku

Określone zachowanie się podczas sprawdzania ładunku

1 czerwca 2005

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych w podkomisji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych w podkomisji

1 czerwca 2005

Sejmowa Komisja Infrastruktury skierowała do podkomisji stałej ds. transportu komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany w przepisach ustawowych mające związek z dostosowaniem polskiego prawa do przepisów...

Auto unijne bez podatku?

Auto unijne bez podatku?

1 czerwca 2005

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wydane 25 maja br. w sprawie bezprawności akcyzy na pojazdy sprowadzone z krajów Unii Europejskiej stało się przedmiotem szerokiej dyskusji. W "Rzeczpospolitej" czytamy: "według polskich przepisów, każde używane auto z importu...

Pijani kierowcy na drogach Mazowsza

Pijani kierowcy na drogach Mazowsza

1 czerwca 2005

"Życie Warszawy" apeluje: według statystyk z biura taktyki zwalczania przestępczości Komendy Głównej Policji, liczba ujętych pijanych kierowców wzrosła znacząco na Mazowszu, ale również w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, śląskim,...

Zmiany w programie operacyjnym Transport na lata 2004-2006"

Zmiany w programie operacyjnym Transport na lata 2004-2006"

31 maja 2005

Opublikowano Dziennik Ustaw nr 95, w nim rozporządzenia ministra infrastruktury z 16 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia sektorowego programu operacyjnego "Transport na lata 2004 - 2006". Akt obowiązuje od dnia publikacji tj. 31 maja...

Bilet zerowy dla ciężarówki na autostradzie

Bilet zerowy dla ciężarówki na autostradzie

31 maja 2005

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych - dostosowujący obowiązujący system opłat za korzystanie z dróg do ustawodawstwa unijnego (dyrektywa 1999/62/WE) - ma wyeliminować systemem podwójnych opłat: za korzystanie z infrastruktury oraz za przejazd autostradą. Wjeżdżający na...

Opłaty za drogi w Unii Europejskiej

Opłaty za drogi w Unii Europejskiej

31 maja 2005

Unijna dyrektywa 1999/62/WE stanowi, iż w tym samym czasie nie można na ten sam odcinek drogi nałożyć opłat za przejazd i opłat za korzystanie z infrastruktury. Zapis dotyczy pojazdów ciężarowych (o masie nie mniejszej niż 12 ton), jednak powinny nimi zostać również objęte samochody...

Oczekiwanie na lawinę skarg w sprawie akcyzy

Oczekiwanie na lawinę skarg w sprawie akcyzy

30 maja 2005

Wyrok lubelskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że urząd celny bezprawnie pobrał 4,6 tys. zł akcyzy od samochodu sprowadzonego z Belgii nadal przedmiotem szerokiej dyskusji. Polska nakłada na produkty innych państw członkowskich podatek wewnętrzny wyższy od...

Około 30% Polaków jeździ z nieważnym dokumentem prawa jazdy

Około 30% Polaków jeździ z nieważnym dokumentem prawa jazdy

30 maja 2005

"Gazeta Prawna" przypomina, iż z dniem 1 maja 2005 r. straciły ważność prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r. Według ogólnych szacunków ok. 20-30 proc. kierowców nie wymieniło starych praw jazdy na nowe dokumenty. Przewidziana prawem kara to: mandat w...

25.9.1951. Minister powołał Instytut Transportu Samochodowego

25.9.1951. Minister powołał Instytut Transportu Samochodowego

25 września 1951

‹ Jan Rustecki, minister Transportu Drogowego i Lotniczego, powołał Instytut Transportu Samochodowego (Fot.: PD@N 434-1) Minister Transportu Drogowego i Lotniczego Jan Rustecki zarządzeniem z dnia 25 września 1951 r. powołał Instytut Transportu Samochodowego (MP...