Legislacja
Należyta staranność i przydrożne drzewa

Należyta staranność i przydrożne drzewa

15 czerwca 2005

Zarządca drogi publicznej zobowiązany jest do najdalej idącej staranności przy pielęgnacji przydrożnych drzew - orzekł Sąd Najwyższy nakazując w rozpatrywanej sprawie o odszkodowania za wypadek - ponowne sprawdzenie, czy nie było zaniedbania. Ustawa o drogach publicznych zobowiązuje...

Zmiana organizacji ruchu powodem ograniczenia prawa do zgromadzeń

Zmiana organizacji ruchu powodem ograniczenia prawa do zgromadzeń

15 czerwca 2005

Rzecznik praw obywatelskich zapowiedział wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy ograniczanie prawa do zgromadzeń w oparciu o przepisy ruchu drogowego jest zgodne z konstytucją. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia jest wydany przez prezydenta Warszawy zakaz...

Czy nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wstrzyma budowę dróg

Czy nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wstrzyma budowę dróg

14 czerwca 2005

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie środowiska, która wg wielu opinii przełoży się na wstrzymanie ponad setki ważnych projektów drogowych, a tym samym utratę dotacji UE. Dotychczas nadzór nad budową najważniejszych tras sprawowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i...

O zniesieniu opłat za autostrady dla ciężarówek

O zniesieniu opłat za autostrady dla ciężarówek

14 czerwca 2005

Do kiedy dodatkowe badania techniczne?

Do kiedy dodatkowe badania techniczne?

14 czerwca 2005

Od dnia 1 czerwca 2005 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT, jednak zgodnie z jej art. 5 ust. 1 dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego badania obowiązkowego, ale nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy...

Mandat za wycieraczką - czy to skuteczna forma doręczenia?

Mandat za wycieraczką - czy to skuteczna forma doręczenia?

14 czerwca 2005

Wkładanie mandatów za wycieraczkę pojazdu jest nie jest formą doręczeń, którą przewiduje jakakolwiek procedura. "Rzeczpospolita" i inne media "donoszą o rozbieżności w ocenie wśród samych prawników. Jedni uważają, że takie doręczenie jest niezgodne z prawem, inni, że wszystko...

Nowa opłata ewidencyjna

Nowa opłata ewidencyjna

13 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. Wysokość opłaty, sposób jej wnoszenia, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania - zostają szczegółowo określone w...

Finanse Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Finanse Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

13 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Przychody Funduszu obejmują przychody określone w art. 80d ust. 4 ustawy z dnia 20...

Kary na podstawie uchylonej uchwały wciąż egzekwowane

Kary na podstawie uchylonej uchwały wciąż egzekwowane

13 czerwca 2005

"Do rzecznika wpływają skargi obywateli, od których wciąż żąda się zapłacenia mandatów, pobieranych na podstawie uchylonej uchwały byłej Rady Gminy Warszawa Centrum sprzed trzech lat w sprawie płatnego parkowania, a dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej. Dopóki sąd nie...

Mandat wkładany za wycieraczkę jest bezprawny

Mandat wkładany za wycieraczkę jest bezprawny

9 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał orzeczenie, że wkładanie za wycieraczkę samochodu zawiadomień o ukaraniu jest bezprawie. Wiesław Czerwiński, przewodniczący orzekającego składu sędziowskiego stwierdził w uzasadnieniu wyroku: "Wkładanie za wycieraczkę samochodu...

Jak budowa dróg publicznych wpływa na środowisko

Jak budowa dróg publicznych wpływa na środowisko

8 czerwca 2005

Wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko....

Ustawa o transporcie po raz kolejny

Ustawa o transporcie po raz kolejny

8 czerwca 2005

Sprawę zwolnienia ciężarówek z opłat autostradowych ma rozpatrywać sejmowa Podkomisja Transportu przygotowująca nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Transportowcy liczą, że problem zostanie ostatecznie rozwiązany, ale posłowie są bardzo sceptyczni: w tej kadencji Sejmu szanse są...

Niezgodność z konstytucją przepisów regulujących wybór firm holujących

Niezgodność z konstytucją przepisów regulujących wybór firm holujących

7 czerwca 2005

Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją przepisów regulujących kompetencje starosty co do dopuszczalności wyboru przez starostę, kto i na jaki parking odholuje samochód źle zaparkowany, nieubezpieczony lub ponadnormatywny. Wejście wyroku w życie odroczone zostało o...

Projekt zmiany ustawy o autostradach w Komisji Infrastruktury

Projekt zmiany ustawy o autostradach w Komisji Infrastruktury

7 czerwca 2005

Do Komisji Infrastruktury Sejmu RP, z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 28 czerwca 2005 r., skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projekt zmian ma oczywiście na celu wykonanie...

Elektroniczny pobór opłat na polskich drogach
1

Elektroniczny pobór opłat na polskich drogach

7 czerwca 2005

Na pierwsze czytanie w Komisji Infrastruktury skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wdrożenie w zakresie swojej regulacji postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29...

Paliwo i podatek vat dla firmowego pojazdu

Paliwo i podatek vat dla firmowego pojazdu

7 czerwca 2005

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów specjalnych

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów specjalnych

4 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i...

Rozporządzenie o zmianach w szkoleniu kierowców tuż

Rozporządzenie o zmianach w szkoleniu kierowców tuż

2 czerwca 2005

Zmiany w szkoleniu kandydatów na kierowców mają - według informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitą" - obowiązywać od października br. Powodem ma być niewykonalność kilku projektowych zobowiązań np.: "Jedno z nich przewidywało np. obowiązkowy udział instruktora w drugim egzaminie...

Zatrzymywanie praw jazdy kara dla dłużników alimentacyjnych - obowiązuje

Zatrzymywanie praw jazdy kara dla dłużników alimentacyjnych - obowiązuje

1 czerwca 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (opublikowana dnia 17 maja 2005 r.). Utrzymano w mocy zapis o zatrzymywaniu praw jazdy osobom bezrobotnym nie podejmującym robót publicznych czy prac interwencyjnych....

Określone zachowanie się podczas sprawdzania ładunku

Określone zachowanie się podczas sprawdzania ładunku

1 czerwca 2005

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez...