Ekspert wyjaśnia

Bezwarunkowe pierwszeństwo pieszego

18 listopada 2007

Pytanie: Gdy jezdnia drogi ma szerokość 12 m, jadąc swoim prawym pasem ruchu, zbliżamy się do przejścia dla pieszych, na które wchodzi pieszy idąc średnim tempem z lewej strony to, czy zawsze musimy zatrzymać pojazd przed przejściem w celu ustąpienia mu pierwszeństwa. W mojej ocenie, jeśli ruch pojazdu nie zmusi pieszego do zwolnienia czy przyśpieszenia to zachowując szczególną ostrożność możemy przez przejście dla pieszych przejechać. Proszę o ustosunkowanie się do tego zapytania i wyrażenie swojego stanowiska. Tadeusz H.

Odpowiedź: Ustawa z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o ruchu drogowym w art. 26 p.1 stanowi “Kierujący pojazdem, zbliżającym się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu”. Oznacza to szczególną ochronę pieszego na przejściu dla pieszych, gdzie ustawodawca udzielił mu bezwzględnego pierwszeństwa. Taka regulacja ma miejsce nie bez powodu. Sytuacja na drodze rozwija się niezwykle dynamicznie i niestety nie zawsze kierujący posiada pełny ogląd sytuacji. Trudno też przewidzieć zachowanie pieszego. W przytoczonej sytuacji uczestnicy ruchu poruszają się z następującymi prędkościami: pieszy idący średnim tempem przechodzi w ciągu sekundy 1,7 m. a zbliżający się do przejścia pojazd z prędkością 50 km/g pokonuje w sekundzie prawie 14 m. W tym przypadku pieszy dojdzie do prawego pasa ruchu (9 m.) w ciągu 5 sekund a pojazd przejedzie 70 m. Jeżeli pieszy (co może się zdarzyć) nagle przyspieszy, dojdzie do potracenia, ponieważ kierowca nie będzie miał wystarczającego czasu na reakcję i zabraknie drogi hamowania. Nawet gwałtowne zahamowanie może nie zapewnić uniknięcia kolizji, gdyż kierowcy nie zachowują bezpiecznych odległości, co w efekcie może doprowadzić do najechania przez inny pojazd na tył zatrzymanego samochodu, który uderzony przesunie się na przejście. Wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego a zwłaszcza wobec pieszych kierujący ma obowiązek zachowania zasady ograniczonego zaufania. Ustawodawca żąda w ustawie pełnego bezpieczeństwa dla pieszego poruszającego się po przejściu dla pieszych a od kierującego zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa. Konkludując. Zawsze w sytuacji, gdy na przejściu znajduje się pieszy, bez względu na szerokość tego przejścia, kierujący ma obowiązek zmniejszyć prędkość i zatrzymać się przed przejściem, udzielając pierwszeństwa pieszemu. W swojej praktyce zawodowej widziałem niestety wiele wypadków wynikłych na skutek złej oceny sytuacji, pośpiechu i braku wyobraźni, które kończyły się tragicznie nie tylko dla pieszych. Wielu sprawcom śmiertelnych wypadków pozostaje uraz psychiczny i wyrzuty sumienia do końca życia.

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Barański – w latach 1979-1989 szef służb nadzoru i sterowania ruchem komunikacji miejskiej
w Szczecinie, do 1998 r. dyrektor firm komunikacyjnych, w latach 1999- 2007 dyrektor WORD w Szczecinie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Tekst rzeczywisty i ujednolicony dostępny w: e-PrawoDrogowe – Zagadnienie 1.1 .Przepisy ogólnego zastosowania - http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=9531

Źródło e-PrawoDrogowe