Ekspert wyjaśnia

Homologacja pojazdów szkoleniowych

18 listopada 2007

Pytanie: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i pomoc zarazem, czy istnieje obowiązek posiadania homologacji bądź atestu na zamontowane mechanizmy powtarzające działanie pedałów, hamulca i sprzęgła w pojazdach nauki jazdy. Problem się zrodził, gdy policja zatrzymała dowody rejestracyjne kilku pojazdów nauki jazdy. Po konsultacjach przeprowadzonych w starostwach jak i u diagnostów, jak i wydziale ruchu drogowego komendy wojewódzkiej okazało się, że opinie są dalece podzielone. Mianowicie nikt nie potrafił wskazać w sposób jednoznaczny podstawy prawnej jak tylko tę, że "wszystko, co jest montowane w pojeździe jak i na pojeździe musi posiadać homologacje". Dotyczy ten bardzo ogólny przepis plafonu L montowanego na dachu pojazdu jak i lusterek dodatkowych. Z moich informacji wynika, że wszystkie pojazdy WORD jak i 99procent pojazdów szkolących zaświadczeń takich nie posiada. Problem jak sądzę dotyczy całej polski, a nie tylko mojego regionu. Zwracam się z prośbą o pomoc w pozytywnym załatwieniu tej sprawy. Z poważaniem Andrzej W.

Odpowiedź:Obowiązek posiadania homologacji bądź atestu na wyposażenie pojazdu wynika z przepisów par. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Wynika z niego jednoznacznie, iż przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniają co najmniej jeden warunek:

1.Oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ –“E” lub Unii Europejskiej – “e”;

2.Oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu;

3.Oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu;

4.Oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności
i akredytacji; przepisu tego nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów
o badaniach i certyfikacji.

Przepisy te stosuje się również do producentów, importerów, dystrybutorów oraz podmiotów montujących i świadczących usługi (par. 10 ust. 2 rozporządzenia). Wykaz przedmiotów i części związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu zawiera załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia. Są w nim wymienione m.in. w p.9 zespoły i elementy układów hamulcowych a w p. 11 zwierciadła lusterek samochodowych. “Galeryjka” montowana na dachu, co prawda nie jest tu wymieniona, lecz analogicznie do wymienionych w p. 13 i 14 jest to dodatkowy element ostrzegawczy. Reasumując. Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem elementy wyposażenia pojazdów nauki jazdy muszą posiadać stosowne atesty lub homologację. Jednakże obowiązek ich uzyskania leży po stronie producenta lub dostawcy. Dlatego też montując dodatkowe wyposażenie należy żądać stosownych dokumentów. Obowiązek kontroli ciąży na diagnostach, którzy winni podczas badania technicznego stwierdzić, czy wymogi rozporządzenia zostały spełnione. Najlepszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji zakup kompletnego pojazdu wyposażonego zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (taki zapis w specyfikacjach przetargowych w latach 2001–2006 przy zakupie pojazdów do egzaminowania, jako warunek, stosował WORD w Szczecinie).

Odpowiedzi udzielił:

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Barański – w latach 1979-1989 szef służb nadzoru i sterowania ruchem komunikacji miejskiej
w Szczecinie, do 1998 r. dyrektor firm komunikacyjnych, w latach 1999- 2007 dyrektor WORD w Szczecinie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenie. Tekst rzeczywisty i ujednolicony dostępny w: e-PrawoDrogowe – Zagadnienie 1.3.2. Warunki techniczne i badania pojazdów - http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=9531

Źródło e-PrawoDrogowe