Ekspert wyjaśnia

Formalności przy zakupie auta

14 października 2007

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT, nie jestem podatnikiem unijnym. Zamierzam kupić używany samochód dostawczy od osoby prywatnej z Austrii. Chcę go nabyć prywatnie i po zakupie wprowadzić do firmy, wpisując do ewidencji środków trwałych (w celu odliczania VAT-u od paliwa). Jakich formalności trzeba dopełnić po zakupie tego samochodu i w jakim terminie?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o formalności, jakie trzeba spełnić przy zakupie samochodu, procedura zaczyna się już za granicą: Zawierając umowę kupna-sprzedaży, należy zadbać, aby była ona dwujęzyczna. Muszą być w niej wyszczególnione takie elementy jak cena w euro oraz adres w Polsce – jego brak może utrudniać załatwianie formalności w urzędach. Od właściciela samochodu lub sprzedawcy należy wziąć kartę pojazdu (Fahrzeugbrief) oraz zaświadczenie o wymeldowaniu auta (Abmeldebescheinigung). To drugie można również uzyskać w urzędzie komunikacji; może mieć ono formę odpowiedniej adnotacji lub pieczęci na karcie pojazdu.
Z powyższymi dokumentami należy udać się do wydziału komunikacji w kraju, w którym kupujemy auto. Tam należy wykupić tablice eksportowe – zazwyczaj do wyboru są dwa rodzaje: tańsze, umożliwiające dotarcie do granicy, i droższe uprawniające do wjazdu na teren Polski i krótkotrwałego poruszania się po nim. W urzędzie kupujemy również ubezpieczenie OC. Koszty tych formalności to 120–200 euro. W Polsce w terminie 5 dni od przywozu samochodu należy złożyć w urzędzie celnym deklarację celną i zapłacić akcyzę. Do tego będą potrzebne zebrane za granicą dokumenty, a możliwe, że trzeba będzie również okazać przegląd techniczny (należy mieć przygotowane kserokopie dokumentów). Akcyza naliczana jest na podstawie dokumentów. Po jej opłaceniu urząd wystawia zaświadczenie. Przy pojemności silnika do 2 000 m3 wysokość akcyzy wynosi 3,1% ceny pojazdu, przy pojemnościach powyżej 2 000 m3 – 13,6% ceny pojazdu. Obowiązkowa opłata skarbowa to 17 zł. Z urzędu celnego należy udać się do urzędu skarbowego. Tam będą potrzebne dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz potwierdzenie opłacenia akcyzy. Opłacamy VAT lub składamy na formularzu VAT-24 wniosek o zwolnienie z podatku. Po otrzymaniu zaświadczenia, za które zapłacimy 160 zł, udajemy się do urzędu miasta, do wydziału komunikacji w celu rejestracji auta. Tam wraz z formularzem o zarejestrowanie należy złożyć zebrane wcześniej dokumenty, czyli: dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny, faktura), zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone). Ponadto: dowód wpłaty na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: BGK III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, w wysokości 500 zł, zawierający nr VIN lub nr podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu; dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych), wypis z rejestru handlowego w sądzie; numer statystyczny (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) i imienne upoważnienie – w przypadku rejestracji na podmiot prawny, polisę OC.
W sumie opłaty, na jakie trzeba być przygotowanym w urzędzie, wyniosą ok. 200 zł.

Odpowiedzi udzielił: Wojciech Czyniewski, ekspert “Auta Firmowego”