Ekspert wyjaśnia

Gdy skręcamy w prawo? - ekspert wyjaśnia (część 1)

18 sierpnia 2017

Gdy skręcamy w prawo? - ekspert wyjaśnia (część 1)
Przemysław Olszak, kryminolog, a na co dzień instruktorem nauki jazdy kat. B. Zainteresowania: motoryzacja, bezpieczeństwo ruchu drogowego, służby mundurowe (fot. ze zbiorów autora)

Czytelnik tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS przysłał kilka pytań-wątpliwości dotyczących tak ważnego manewru drogowego jak skręt w prawo. Oto one i odpowiedzi przygotowane przez eksperta redakcji Przemysława Olszaka: Dzień dobry, załączam stworzony przeze mnie opis kilku sytuacji drogowych. O ile logika i praktyka w nich są według mnie jasne, to mam obawy, że w razie kolizji prawo niekoniecznie idzie w nimi w parze. Potrzebuję opinii specjalisty od Prawa o Ruchu Drogowym. Będę wdzięczny za rzeczowe i wyczerpujące wyjaśnienia moich pytań. Paweł z Poznania

Pytanie nr 1: Wariant prosty. Z jezdni dwukierunkowej (po jednym pasie w każdą stronę) chcę skręcić w prawo. W jezdnię jednokierunkową z dwoma pasami. Argument 1: Od strony praktycznej mogę po skręcie w prawo zająć dowolny pas - z nikim nie koliduję. Argument 2: ale mam się trzymać możliwie prawej krawędzi. Argument 2 - kontra: Więc po co lewy pas skoro nie można z niego korzystać? Załączony rys. nr 1.

Odpowiedź Eksperta tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Szanowny Czytelniku! W powyższej sytuacji pojazd ma prawo skręcić w prawo na dowolny pas ruchu jednakże kierujący powinien pamiętać o zasadach zapisanych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku z późn. zm., a dokładnie w: art. 16 ust. 1 „Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.”, a także art. 16 ust. 4 „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.”

Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że nie można korzystać z lewego pasa ruchu. Odpowiadając na pytanie: „Po co lewy pas?” można obalić szybko te stwierdzenie. Pas lewy istnieje, aby pomieścić większą ilość pojazdów na danej drodze/ulicy - dzięki temu zmieści się dwa razy więcej aut na tej drodze - zwiększamy tym samym przepustowość danej drogi. Poza tym pas ten może służyć do zmiany kierunku jazdy w lewo na najbliższym lub kolejnym skrzyżowaniu, a kierunek jazdy należy zmienić zgodnie z przepisem, który mówi o tym, aby zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni na drodze jednokierunkowej. Jest to dokładnie art. 22 ust. 2. pkt 2 powyższej ustawy: „2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: 2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.”

Pytanie nr 2: Rozwinięcie punktu 1. Z jezdni dwukierunkowej (po jednym pasie w każdą stronę) chcę skręcić w prawo. W jezdnię jednokierunkową z dwoma pasami, która następnie się rozwidla. Czy mogę już na skrzyżowaniu zająć lewy pas (wariant strzałka nr 1), czy może muszę najpierw należy zająć prawy pas, a potem zmienić na lewy (wariant strzałka nr 2). Załączony rys. nr 2.

Odpowiedź Eksperta tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Oczywiście ma Pan prawo zajęcia bezpośrednio lewego pasa ruchu (wariant strzałka nr 1) jeśli zamierza Pan w najbliższym czasie zmienić kierunek jazdy w lewo - wynika to z taktyki jazdy. Błędem nie będzie skorzystanie z wariantu wskazanego strzałką nr 2, jednakże przy dużym natężeniu ruchu zmuszony będzie Pan skorzystać z uprzejmości innych kierujących, aby dokonać zmiany pasa ruchu z prawego na lewy.

Pytanie nr 3: Rozwinięcie punktu 2. A co jeżeli więcej pojazdów chce wjechać w jednokierunkową? Praktyka i rozsądek podpowiadają, że auto A ma obrać trasę wskazaną przez strzałkę nr 4, a pojazd B wskazaną przez strzałkę nr 1. Sedno mojego pytania polega na tym, czy logika i praktyka z punktu 3 wynikają wprost z kodeksu drogowego? Czy jeżeli dojdzie do kolizji, to wykładnia przepisów jest inna, np. „auto skręcające w prawo może zająć dowolny pas ruchu, a skręcające w lewo ma zawsze ustąpić temu drugiemu”? Załączony rys. nr 3.

Odpowiedź Eksperta tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: W przypadku większej ilości uczestników pierwszeństwo reguluje art. 25. ust 1. ustawy - Prawo o ruchu drogowym: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Kultura jazdy na drodze oraz uprzejmość względem innych kierowców podpowiada, by właśnie pojazdy A i B skorzystały odpowiednio z wariantów wskazanych przez strzałkę nr 4 i strzałkę nr 1, jednakże w przypadku kolizji art. 25 jest jednoznaczny i winą za spowodowanie kolizji zostanie obarczony pojazd B, który dokonywał zmiany kierunku jazdy w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi A skręcającemu z naprzeciwka w prawo.

Przepisy art. 16 jak i art. 22 nakazują nam odpowiednie zajęcie pasa ruchu, jednakże jeśli pojawia się większa liczba uczestników to ustalenie pierwszeństwa przejazdu reguluje powyższy art. 25 PoRD.

Pojazd B skręcając w lewo powinien korzystać z zasady ograniczonego zaufania (art. 4 PoRD „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.”) oraz zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania tego manewru. Oczywiście zgodnie z tym przepisem kierujący powinien zakładać, że wszyscy stosują się do przepisów, ale tylko do momentu, który mógłby wskazywać na to, że jednak tak nie jest.

Dlatego jeśli ruch pojazdu A wskazuje, że zajmuje on pas prawy, wtedy w bezpieczny sposób pojazd B może dokonać skrętu w lewo na skrzyżowaniu. W przypadku gdyby pojazd A pojechał trasą wskazaną przez strzałkę nr 3, pojazd B powinien wstrzymać się od wjazdu na skrzyżowanie i oczekiwać na dogodny moment zmiany kierunku jazdy.

Kierujący pojazdem B musi w tym przypadku podjąć próbę przewidzenia toru jazdy pojazdu A i oceny jego prędkości jazdy, skrętu kół pojazdu, promienia skrętu. Dopiero po wykluczeniu prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia może dokonać zmiany kierunku jazdy.

Ps. Na dowód tego możemy spróbować rozwiązać kazus prawny: „Co by było, gdyby w powyższej sytuacji pojazd A odstąpił od zmiany kierunku jazdy w prawo i przejechał prosto przez skrzyżowanie z włączonym prawym kierunkowskazem?”. Oczywiście przepisy na to nie zezwalają, ale przypadki takie na drogach się zdarzają. Kto winny będzie całego zdarzenia? Odpowiedź jest prosta - kierujący pojazdem B będzie sprawcą, ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi jadącemu z naprzeciwka. Na kierującego pojazdem A może jedynie zostać nałożona kara grzywny za nieodpowiednie posługiwanie się kierunkowskazem (100 zł i 1 pkt karny). Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być tu szczególne przypadki, gdy kierujący pojazdem A zrobił to umyślnie i zostanie mu takie zachowanie udowodnione.

Odpowiedzi udzielił: Przemysław Olszak. Kryminolog, instruktor nauki jazdy kat. B. Zainteresowania: motoryzacja, bezpieczeństwo ruchu drogowego, służby mundurowe. Ekspert tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS