Ekspert wyjaśnia

Konspekt zajęć: asertywne odmawianie

12 września 2010

Pytanie: Jak przeprowadzić zajęcia z tematu: “Asertywne odmawianie – umiejętność mówienia “NIE” w sytuacjach nacisku”?

Odpowiedź: Konspekt przewidziano dla zajęć trwających ok. 40 minut.

Forma pracy – grupowa lub indywidualna.

Proponowana metoda – inscenizacja (odgrywanie ról), burza mózgów.

- Spośród kursantów wybierz cztery chętne osoby do odegrania scenki.

- Rozgrywa się ona podczas imprezy urodzinowej.

- Trzech uczniów wciela się w rolę osób “pijących”, natomiast czwarta odgrywa rolę kierowcy, który zobowiązał się odwieźć pozostałych uczestników imprezy do domu.

- Zadaniem trzech kursantów jest skłonienie kolegi, aby napił się “chociaż odrobinę” za zdrowie solenizanta.

- Zadaniem kursanta wcielającego się w rolę kierowcy jest oprzeć się namowom rówieśników.

- Pozostali pełnią rolę obserwatorów.

Po zakończeniu scenki następuje wspólna dyskusja na temat zachowań odegranych przez kolegów, a następnie burza mózgów na temat: “jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania? Jak umiejętnie powiedzieć “NIE” pod presją grupy – obrona własnego zdania”.

Zapisuj na tablicy pomysły uczestników. Jeśli wszystkie pomysły zostaną zapisane odnieś się do nich uwzględniając pojęcie “asertywności” oraz “asertywnego odmawiania”.

Odpowiedzi udzieliła: Maria Magierka: “Poradnik metodyczny dla instruktorów nauki jazdy”

(podręcznik stanowi integralną część pakietu szkoleniowego “Teka L-instruktor.pl”)