Ekspert wyjaśnia

Marek Górny. Pojazdy specjalne i… betoniarka (uzupełnienie)

21 października 2020

Marek Górny. Pojazdy specjalne i… betoniarka (uzupełnienie)
PRAWO DROGOWE@NEWS. 19.10.2020. Marek Górny. „Pojazdy specjalne i… betoniarka” [kliknij]

Marek Górny, instruktor, ekspert tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS, uwzględniając uwagę instruktora Bogdana Nalazka uzupełnia swoją odpowiedź Czytelnikowi. Autor dokonuje sprostowania. Dodaje także: Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. Dziękujemy obu Panom. Redakcja

         Szanowni Państwo,

         w poniedziałkowym artykule popełniłem błąd w podsumowaniu. Będąc skupionym na pytaniu naszego Czytelnika skoncentrowałem się na rozstrzygnięciu problemu czy betoniarka jest, czy nie jest pojazdem specjalnym oraz konsekwencjami z tego wynikającymi dla kierowcy. Uchybiłem zasadzie kompleksowego spojrzenia na zagadnienie, gdyż nie uwzględniłem nowelizacji rozporządzenia 561/2006 zamieszczonej w rozporządzeniu 2020/1054 z dnia 15.07.2020 r. (Dz. U. UE nr L249 z dnia 31.07.2020). O czym przypomniał mi kolega-instruktor Bogdan Nalazek z Ośrodka Szkolenia Kierowców „ZACHODNI”. Dziękuję za sprostowanie, gdyż błąd podważyłby wiarygodność portalu PRAWO DROGOWE@NEWS.

         Prostując konkluzję poprzedniego artykułu należy stwierdzić, że według aktualnego stanu prawnego od dnia 20 sierpnia 2020 roku kierowcy wykonujący przewozy „pojazdami wykorzystywanymi do dostarczania betonu towarowego” są zwolnieni z obowiązku stosowania się do wymogów, rygorów czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków (podstawa art. 13 ust. 1 lit. r - rozporządzenia 561/2006). Fakt, że artykuł ma charakter zwolnień fakultatywnych nie pozwala domniemywać, że kraj nasz go nie wprowadzi. W praktyce oznacza to brak obowiązku rejestrowania czasu pracy kierowców betoniarek za pomocą tachografu. Jednakże nie oznacza to, braku jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy.

         Warto, jednakże przypomnieć, że przepis ten obowiązuje dopiero od 20 sierpnia br. Oznacza to obowiązek archiwizowania dokumentów związanych z czasem pracy kierowców przez przedsiębiorców realizujących tego rodzaju przewozy w okresie poprzedzającym jego wprowadzenie. Uprawnione organy kontrolne mogą w czasie kontroli w przedsiębiorstwie żądać okazania dokumentacji czasu pracy kierowcy za okres 36 miesięcy (podstawa art. 25 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcy (2004.92.879 t.j. 2019.1412).

         Serdecznie przepraszam za moje uchybienie, równocześnie dziękując Koledze Bogdanowi za zwrócenie uwagi. Nasuwa się w związku z tą sprawą globalna uwaga dotycząca przesterowania prawnego. Ilość przepisów jakie zostały poruszone w tym bardzo wąskim temacie przeraża, nie tylko mnie, ale przede wszystkim bezpośrednio zainteresowanych - kierowców i przedsiębiorców transportowych. Wielość i stopień skomplikowania prawa nie sprzyja jego poprawie, lecz prowadzi do jego nieprzestrzegania. Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur (Prawo powinno być zwięzłe, aby łatwiej mogli je zapamiętać ci, którzy go nie znają).

Marek Górny (Kraków)