Ekspert wyjaśnia

Sfinansowanie zakupu auta

7 grudnia 2008

Pytanie: Jak sfinansować zakup pojazdu?

Odpowiedź: Zakup samochodu przez osobę niepełnosprawną, choć teoretycznie prosty, w praktyce jest zadaniem bardzo trudnym i złożonym. Problemem zasadniczym są przede wszystkim ograniczone zdolności finansowe nabywcy. Środowisko osób niepełnosprawnych charakteryzuje największy odsetek osób bezrobotnych. Brak stałych, nawet minimalnych dochodów, powoduje brak zdolności kredytowych. System finansowego wsparcia realizowany przez PFRON ("Sprawny Dojazd") charakteryzuje się tym, że bardzo ogranicza krąg osób mogących skutecznie ubiegać się o dofinansowanie zakupu. System preferuje osoby pracujące i uczące się, a więc już w jakimś stopniu aktywne. Zostawia jednak poza nawiasem pomocy tych, którzy mają szansę stać się aktywnymi pod warunkiem, że będą mieli możliwość samodzielnego przemieszczania się. Wielu potencjalnych pracodawców uzależnia zatrudnienie od możliwości dojazdu do miejsca pracy. Powstaje zatem przysłowiowe błędne koło: nie mam pracy bo nie mam środka komunikacji, nie mam środka komunikacji bo nie mam pracy. Osoby posiadaj pracę lub pomoc ze strony rodziny, sięgają niejednokrotnie po ogólnie dostępne formy wsparcia finansowego, jakie oferują na rynku komercyjne banki. Niestety, nie ma dotychczas w Polsce instytucji bankowej, która dostrzegłaby tę grupę społeczną, wprowadzając do swojej oferty produkt skierowany wyłącznie dla niepełnosprawnego klienta. Jest to dość zastanawiające zważywszy na fakt, jak duża jest to grupa społeczna, lecz przede wszystkim - a zabrzmi to dość przewrotnie - jest to grupa klientów obarczona najniższym dla banku ryzykiem.

Obecnie funkcjonują następujące źródła wspomagania finansowego, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawe: pilotażowy program PEFRON “SPRAWNY DOJAZD – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”; rynkowe kredyty samochodowe oraz kredyty na zakup aut udzielane przez banki współpracujące (lub własne) koncernów samochodowych, np: TOYOTA BANK POLSKA, VW BANK POLSKA czy FIAT BANK POLSKA.

Tylko nieliczna grupa osób niepełnosprawnych posiada wiedzę o możliwości uzyskania bardzo pokaźnego dofinansowania do kursu prawa jazdy z Urzędu Pracy. Należy tylko zwrócić się do tej instytucji o skierowanie na kurs nauki jazdy. Za kurs płaci wówczas Urząd, a zainteresowani uiszczają jedynie opłatę za badanie lekarskie i egzamin końcowy. Skierowanie na taki kurs osoba niepełnosprawna może otrzymać w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zalicza się do nich również naukę obsługi komputera czy uczęszczanie na kurs językowy. Osoba niepełnosprawna posiadająca umiejętność prowadzenia pojazdów samochodowych może przecież być kierowcą, lub chcieć założyć własną działalność gospodarczą. Aby otrzymać skierowanie, trzeba jednak spełniać jeden warunek - należy być zarejestrowanym w Urzędzie jako osoba poszukująca pracy. 

Jednakże tylko niewielka część osób niepełnosprawnych jest w stanie dokonać zakupu pojazdu nie korzystając z żadnych form pomocy. Dotyczy to w szczególności osób posiadających dobrze płatną pracę lub wsparcie najbliższej rodziny. Osoby, które mogłyby jeździć samochodem, ale nie mają z różnych powodów szans na aktywność zawodową lub społeczną, zostają poza jakimikolwiek możliwościami użytkowania samochodu dla swoich indywidualnych potrzeb.

Stowarzyszenie SPINKA