Legislacja

01. Prawo jazdy kat. D1+E bez limitu

24 października 2013

47f1feb8ede636987e80e4b98ae0d8a3f0117281

(Fot.: PD@N 476-4jm)

Opublikowany właśnie projekt noweli ustawy o kierujących pojazdami otwiera zapis odnoszący się do uprawnień wynikających z posiadania prawa jazdy kat. D1+E. Zmiana przewiduje zniesienie dotychczasowego limitu dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów - ta nie mogła przekraczać 12 t.

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

W art. 6 w ust. 1 pkt 14 (nowe brzmienie)

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania: (...) 14) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

14) kategorii D1+E – zespołem pojazdów składających się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy