Legislacja

02. Także WORD zorganizuje warsztaty dla instruktorów

24 października 2013

 

7de36fb639a712311bac10829930e5a283ddd96a

(Fot.: PD@N 476-5jm)

 

Do dnia 7 stycznia 2014 r. wszyscy aktywni instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy ustawowo zobowiązani są do udziału w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego. Zajęcia organizują i prowadzą różne ośrodki, a tu przede wszystkim ośrodkom posiadającym poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań, czyli tzw. SUPER OSK. Ustawodawca postanowił zmienić stan rzeczy i rozszerzyć wykaz uprawnionych - proponuje więc dopisanie wojewódzkich ośrodków egzaminowania do tego właśnie wykazu. Propozycja powstała w oparciu o dokonaną analizę rynku osk w zakresie powstawania ośrodków spełniających dodatkowe wymagania. Wniosek - duża liczba instruktorów/wykładowców może mieć kłopot z odbyciem wymaganego szkolenia. Powód - tworzona baza, brak wykładowców itd. W uzasadnieniu propozycji czytamy: WORD-y dysponują odpowiednią kadrą oraz infrastrukturą do prowadzenia przedmiotowych szkoleń oraz ze względu na umiejscowienie w 49 punktach w całym kraju dają gwarancję odbycia organizacji takich szkoleń. Czy decyzja taka zatrzyma falę zwolnień w ośrodkach egzaminowania? Czy instruktorzy nie będą mieli powodów do krytycznych ocen jakości szkoleń warsztatowych?

Tekst obowiązujący

Tekst projektu

W art. 35 w ust. 6 (nowe brzmienie)

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 lub wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach