Legislacja

523 zł za usunięcie pojazdu

30 lipca 2020

523 zł za usunięcie pojazdu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Monitorze Polskim nr 670 opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ogłoszono maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2021 r. I tak - dla przykładu - opłata z pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie będzie opiewała na - 523 zł, natomiast za każdą dobę przechowywania - 44 zł. Dla przykładu obowiązujące do końca bieżącego roku stawki to odpowiednio: za usunięcie - 503 zł, natomiast za każdą dobę przechowywania - 42 zł. Maksymalne stawki opłat, obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. (jm)