Rozmowy

Po raz kolejny - bezpieczeństwo pieszych?

29 lipca 2020

Po raz kolejny - bezpieczeństwo pieszych?
Paulina Matysiak, posłanka na Sejm RP (fot. facebook Paulina Matysiak)

O aktualny etap prac nad ustawowymi zmianami poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, o powód opóźnień, o konkretny termin przesłania projektu do Sejmu, o ewentualne zmiany dotychczasowego projektu – pytania zadawane po wielekroć. Tym razem pyta - ponownie - posłanka Paulina Matysiak.

Posłanka Paulina Matysiak w debacie odbywającej się podczas 15. posiedzenia Sejmu RP apelowała o rozpoczęcie procedowania projektu ustawy - Prawo o ruchu drogowym zmieniającej sytuację pieszych uczestników ruchu drogowego. Kiedy w końcu rząd zadba o bezpieczeństwo pieszych? Codziennie na drogach ginie osiem osób - nie ma na co czekać! Rafał Weber - w imieniu resortu infrastruktury - wskazywał na wiele ważnych elementów wpływających na poprawę sytuacji. Skonkludował: - Jeszcze raz podkreślę - prawo jest jednym z trzech elementów, które wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I tych zmian w przepisach prawnych, związanych ze wzmocnieniem bezpieczeństwa również Wysoka Izba i - jestem przekonany - że duża część społeczeństwa się doczeka. Paulina Matysiak tę wypowiedź raczej nie uznała za satysfakcjonującą. W minionym tygodniu złożyła interpelację poselską (nr 9037) właśnie w sprawie zapowiadanej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Raz jeszcze uzasadnia: - 1 lipca 2020 miały wejść w życie zapowiadane przez rząd zmiany dotyczące pierwszeństwa w ruchu pieszych oraz wyższych kar dla kierowców. Zgodę na taką nowelizację kodeksu drogowego deklarowali prawie wszyscy politycy, niezależnie od barw partyjnych. Zgodnie z przedstawionymi przez specjalistów propozycjami piesi mieli zyskać pierwszeństwo już zbliżając się do przejścia dla pieszych. Kolejną istotną zmianą miało być zrównanie dopuszczalnej prędkości do 50 km na godz. na obszarze zabudowanym przez całą dobę. Jednak jak na razie poza obietnicami nie wydarzyło się nic. Według doniesień medialnych projekt ugrzązł w Ministerstwie Infrastruktury na etapie konsultacji społecznych i nie trafił nawet jeszcze do Sejmu.

Na jakim etapie są prace nad wspomnianą nowelizacją? Skąd biorą się opóźnienia w przygotowaniu nowelizacji i kiedy jej projekt trafi do Sejmu? Czy w związku z trwającymi tak długo konsultacjami ministerstwo planuje dokonać znaczących zmian w stosunku do pierwotnej wersji nowelizacji? – pyta posłanka. (jm)