Legislacja

A nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym? Resort wyjaśnia

7 maja 2020

A nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym? Resort wyjaśnia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W ostatnim dniu marca br. do Sejmu RP trafiła interpelacja nr 3800 w sprawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgłosił ją poseł Tomasz Kostuś, który pytał ministra infrastruktury, na jakim etapie prac jest wymieniona ustawa; czy ministerstwo spodziewa się jej wprowadzenia w 2020 r. oraz czy przedmiotowy projekt zawiera nowe rozwiązania finansowania, co do transportu publicznego? Resort udzielił odpowiedzi.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. - W bieżącym roku przesunięto wprowadzenie po raz kolejny w życie kluczowej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Już po raz czwarty przepisy są zamrażane, a ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przedłużana. Ustawa uchwalona w 2010 r. reguluje organizację publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Jednak jej najważniejsze przepisy, dotyczące zasad finansowania przewozów poza miastami, od trzech lat są odsuwane - pierwotnie miały wejść w życie z początkiem 2017 roku. Jednocześnie prowadzone są prace nad gruntowną nowelizacją ustawy - ministerstwo rozpoczynało je już kilkunastokrotnie – ocenia poseł Tomasz Kostuś. O tym, iż jest to ustawa bardzo oczekiwana mówią też samorządowcy. Podkreślają potrzebę lepszej organizacji przewozów autobusowych.

Ministerstwo Infrastruktury o nowelizacji ustawy. Stanowisko resortu infrastruktury przekazał Rafał Weber odpowiadając na pytania interpelacji. Informuje: - Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (wpisany do Wykazu prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów pod pozycja UD18) znajduje się obecnie na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Zgodnie z zasadami procesu legislacyjnego, rozpatrzony i przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt ustawy, kierowany jest pod opinię Rady Ministrów, a w przypadku akceptacji rozwiązań zawartych w ustawie do dalszych prac w Parlamencie. Czyli prace trwają ponadto rozważane są dodatkowe zapisy wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i jej skutków dla branży przewozów autobusowych. I tu minister ocenia: - Wyzwania, przed jakimi obecnie stoimy, w kontekście strat, jakie doznaje branża regularnej komunikacji autobusowej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w mojej ocenie, są daleko większe niż w normalnych warunkach, w jakich dotychczas funkcjonował publiczny transport zbiorowy. Obecne uwarunkowania wymagają nowego spojrzenia na miejsce komunikacji publicznej w systemie transportowym kraju, która jak pokazuje ostatnio praktyka, z jednej strony pełni niezmiernie ważą funkcje społeczną, z drugiej zaś jest niezwykle wrażliwa na wszelkie zdarzenia mające negatywny wymiar ekonomiczny. Powyższe uwarunkowania, również w perspektywie długookresowej, będą brane pod uwagę w ramach prac nad wskazaną ustawą, przy czym warto podkreślić, że skutki ekonomiczne trwającej wciąż sytuacji wywołanej koronawirusem nie są ostatecznie rozpoznane. I kolejny ważny element to potrzeba konsultacji publicznych i tę resort dostrzega, mówi nawet o „szeroko rozumianym środowisku związanym z transportem publicznym”.

Dodajmy, iż zaplanowany termin rozpatrzenia przez Radę Ministrów to II/III kwartał 2020. (jm)