Legislacja

Zmiany w ustawie o drogach publicznych uchwalone. KAS przejmie pobór opłat

7 maja 2020

Zmiany w ustawie o drogach publicznych uchwalone. KAS przejmie pobór opłat
Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu, szef Krajowej Administracji Skarbowej (fot. KAS)

W dniu wczorajszym (6.5.2020) Sejm RP na swoim 11. posiedzeniu uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych. Jak informowaliśmy – zadanie poboru opłaty elektronicznej trafi do Krajowej Administracji Skarbowej (wcześnie powierzono je Inspekcji Transportu Drogowego).

W Sejmie uchwalono procedowaną nowelizację ustawy o drogach publicznych, za jej (wraz z poprawkami) uchwaleniem głosowało 236 posłów, przeciw było 222, 1 parlamentarzysta wstrzymał się od głosu. I tak przyjęto przepisy, w oparciu o które zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz opłaty za autostrady, przejmie Krajowa Administracja Skarbowej. Dotychczas odpowiedzialnym był Generalny Inspektorat Transportu Drogowego. KAS pobór opłat planuje oprzeć na pozycjonowaniu satelitarnym pojazdów i wykorzystywaniu darmowej aplikacji publicznej do uiszczania opłat. Wśród przyjętych poprawek do tego poselskiego projektu – znalazło się przywrócenie dotychczasowej wysokości kar za uchybienia przewoźników w związku właśnie z elektronicznym poborem opłat. Jak uzasadniano decyzje, w ten sposób skonsolidowane zostają zadania administracji w obszarze danin i opłat. Natomiast dzięki wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej mają być ograniczone koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych np. dzięki odstąpieniu od obowiązku zakupu specjalnych urządzeń działających w systemie radiowym, właśnie dzięki – wywołującemu kontrowersje – pozycjonowaniu satelitarnemu. W projekcie nie przewidziano podniesienia opłat dla przewoźników za przejazd po drogach. (jm)