Legislacja

Apel o wgląd do procesu tworzenia aktów prawnych

19 stycznia 2022

Apel o wgląd do procesu tworzenia aktów prawnych
Poseł Franciszek Sterczewski (fot. Kancelaria Sejmu RP)

Poseł Franciszek Sterczewski skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie udostępnienia dokumentów związanych z planowaną nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach to akt istotny dla codziennego funkcjonowania ruchu drogowego w kraju. Od czasu powstania był on nowelizowany już 18 razy. Statuuje on, jakie znaki i sygnały drogowe stosuje się na drogach. To z tego rozporządzenia wynika również, że napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku. Rozporządzenie określa także wiedzę podstawową dla każdej osoby kierującej jakimkolwiek pojazdem, tj. że wśród znaków drogowych pionowych występują m.in. znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi, dodatkowe znaki szlaków rowerowych, natomiast w sygnałach świetlnych wyróżnia się sygnały świetlne dla kierujących pojazdami, pieszych, rowerzystów oraz dla kierujących tramwajami i autobusami - uzasadnia swoją interpelację Franciszek Sterczewski [kliknij]. Poseł apeluje o wgląd do procesu tworzenia aktów prawnych: - Wgląd społeczeństwa w ten proces jest szczególnie istotny przy tworzeniu aktów dotyczących tak newralgicznych obszarów, jak szeroko pojęte prawo drogowe. Wówczas kolejne kroki podejmowane przez organy i instytucje państwowe ważą o sprawach mających wpływ na życie niemal wszystkich obywatelek i obywateli. Dlatego też informacje o planowanych zmianach warto uzyskiwać z wyprzedzeniem - czytamy w interpelacji. Poseł uważa, iż o planowanej nowelizacji przywołanego rozporządzenia - już na nawet na tym, wstępnym etapie - powinny być informowane osoby zainteresowane. Jak się dowiadujemy poseł otrzymał informacje, że miały być właśnie podjęte prace nad nowelizacją. Rządowe Centrum Legislacji nie publikuje takiej informacji. Konkretniej działania miał podjąć dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - To zaskakujące i wymaga szczególnego umocowania ze strony Ministra dla dyrektora do prowadzenia takich działań, skoro delegację do prac nad projektem rozporządzenia ma jedynie pierwszy z wymienionych organów (GDDKiA - przyp red.) - ocenia F. Sterczewski.

Poseł swoją interpelację kończy konkretnie:

1. Proszę o udostępnienie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Czy Minister Infrastruktury udzielał dyrektorowi generalnemu GDDKiA pełnomocnictwa do prowadzenia prac nad nowelizacją w imieniu Ministra? Jeśli tak, proszę o udostępnienie kopii pełnomocnictwa.

Dokładnie relacjonowaliśmy sytuację, gdy oczekiwaliśmy na rozporządzenie zmieniające obowiązujący taryfikator mandatów. Tekst tego rozporządzenia został opublikowany 30 grudnia, akt w życie wszedł 1 stycznia. Czy to podobna sytuacja? (jm)