Legislacja

Będzie rejestr wykroczeń przewoźników drogowych

10 lipca 2008

Za fałszowanie informacji o czasie pracy kierowców będzie można stracić licencję przewozową. Dane o firmach i popełnianych przez nie wykroczeniach znajdą się w specjalnym rejestrze, Firmy transportowe muszą się przygotować na zmiany. Kwestie związane z ich działalnością zacznie regulować obowiązujące wprost rozporządzenie unijne. “Rzeczpospolita” dotarła do jego projektu. Przede wszystkim Unia chce mieć większą kontrolę nad przewoźnikami. Dzisiaj często o wykroczeniach popełnionych przez przewoźnika lub jego kierowców w jednym państwie – w ościennym nikt nic nie wie. Niektóre kraje celowo nie udostępniają informacji, chroniąc swoich przedsiębiorców. Bruksela planuje stworzenia wspólnego rejestru, do którego byłyby wpisane dane wszystkich firm przewozowych, także ich wykroczenia. W każdym kraju mają też powstać punkty kontaktowe. Będą określone procedury ustalające m.in. terminy przekazywania informacji. Przedsiębiorcy muszą się też liczyć z wyższymi kosztami działalności. Do tej pory też musieli mieć zabezpieczenie w wysokości 9 tys. euro na pierwszy pojazd i 5 tys. euro na każdy następny, ale trzeba się było nim legitymować tylko przy uzyskiwaniu licencji. Po wejściu nowych przepisów zabezpieczenie będzie obowiązkowe przez cały czas prowadzenia firmy. – Pogorszy to sytuację niektórych mniejszych przedsiębiorstw transportowych – mówi Janusz Łacny, prezes Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego i właściciel firmy przewozowej. – Zabezpieczenie nie może być bowiem fikcyjne, co się w Polsce zdarza. Firma będzie musiała też mieć swoją siedzibę, czyli konkretny lokal, w którym może udostępniać dokumenty przedsiębiorstwa: księgowe, pracownicze, zawierające dane o czasie prowadzenia i odpoczynku kierowców itp. Poszczególne państwa mogą nawet wymagać, by firmy na ich terytorium udostępniały dokumenty w swoich lokalach w każdej chwili. Teraz takich wymagań nie ma. Doprecyzowane zostały też przepisy o osobie zarządzającej transportem w firmie – nadzór przez nią sprawowany nie może być fikcyjny, w związku z tym zarządzający nie będzie mógł go wykonywać w więcej niż w czterech firmach ani opiekować się więcej niż 50 pojazdami. Nowością jest wykaz najpoważniejszych naruszeń, które mogą doprowadzić do utraty licencji przewozowej. Znalazły się w nim m.in.: jazda pojazdem bez odpowiednich badań technicznych lub z poważnym uszkodzeniem hamulców bądź podwozia, brak tachografu lub fałszowanie wykresówek, transport towarów niebezpiecznych bez zezwolenia i w sposób zagrażający środowisku, fałszowanie karty kierowcy czy przekroczenie czasu prowadzenia o ponad 50 proc. Generalnie nowe przepisy będą dotyczyć przewoźników wykorzystujących pojazdy ciężarowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, oraz przewoźników osób. Prace nad rozporządzeniem już się kończą. Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać po dwóch latach od opublikowania.

Tadeusz Wilk, dyrektor w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych: Postanowienia zawarte w projekcie unijnego rozporządzenia w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego są nieco ostrzejsze od tych z ustawy o transporcie drogowym i obowiązujących unijnych dyrektyw. Nowe zasady ograniczają dostęp do zawodu przewoźnika przypadkowym podmiotom gospodarczym. Chodzi o to, aby osoby, którym zakazano działalności w ich macierzystych krajach, nie rozpoczynały jej w innych. Nasze zrzeszenie protestowało przeciw niektórym bardzo restrykcyjnym zapisom (część została wykreślona), jednak pozytywnie oceniamy to, że w całej UE będą obowiązywać jednolite przepisy w tym zakresie. Nowością jest zapis o stworzeniu europejskiego rejestru przewoźników drogowych działających w różnych krajach członkowskich, zawierającego m.in. informacje o popełnionych przez przewoźników wykroczeniach.