Legislacja

Błędna lub nieuzasadniona sygnalizacja zmiany kierunku jazdy?

19 kwietnia 2022

Błędna lub nieuzasadniona sygnalizacja zmiany kierunku jazdy?
(fot. PIXABAY)

Używanie kierunkowskazów tylko pozornie wydaje się oczywiste, a jednak dyskusje trwają od lat. Np. w sytuacji tzw. pierwszeństwa łamanego, czy jazdy w ruchu okrężnym. Tym razem poselska interpelacja dotycząca odpowiedzialności mandatowej.

W art. 22 w ust. 5 i kolejnym zapisano - cytujemy: „5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. 5a. W przypadku gdy pojazd nie jest wyposażony w kierunkowskazy, kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.” Czyli ustawodawca wyraźnie wskazuje na dwa przypadki, w których należy użyć kierunkowskazów: przy zmianie kierunku ruchu lub pasa ruchu. Czyli kierowca podejmując zamiar zmiany kierunku jazdy informuje o tym fakcie innych użytkowników drogi.

Poseł Aleksander Miszalski skierował do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację nr 32892 w sprawie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym poprzez wprowadzenie regulacji dotyczącej błędnej sygnalizacji zmiany kierunku jazdy przez kierowcę pojazdu [kliknij]. Uzasadnia ją następująco: - Błędne lub nieuzasadnione sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy jest przyczyną wielu kolizji i wypadków drogowych. Przykładowo kierowcy wjeżdżający na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej widząc nadjeżdżający z lewej strony pojazd, który sygnalizuje skręt w prawo w celu upłynnienia ruchu zaczynają wykonywać manewr skrętu w prawo lub jazdy prosto zanim pojazd nadjeżdżający z ich lewej strony dokona pełnego skrętu w drogę, z której się poruszają. Błędna sygnalizacja zmiany kierunku w takich wypadkach bywa jedną z przyczyn kolizji lub wypadku drogowego. W takich sytuacjach jednak pełną odpowiedzialność za spowodowanie kolizji ponosi kierowca, który sugerując się sygnałem nadawanym z nadjeżdżającego z jego lewej strony pojazdu wykonał swój manewr zanim tamten dokonał manewru skrętu w lewo. Faktycznie jednak kierowca, który błędnie sygnalizował swój manewr jest współwinny spowodowania kolizji. Konkludując zwraca się z prośbą o udzielenie informacji: - Jak ministerstwo odnosi się do wprowadzenia odpowiedzialności mandatowej kierowcy, który błędnie sygnalizuje zmianę kierunku jazdy swojego pojazdu?

O treści odpowiedzi będziemy informowali. (jm)