Legislacja

BRD w 2021 roku - obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury

29 września 2022

BRD w 2021 roku - obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury
W 2021 r. w wypadkach drogowych zginęło 2 245 osób, a rannych zostało 26 415 osób. Sejm RP. Druk nr 2482. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r. [kliknij] (fot. screen - retransmisja)

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, którego przedmiotem było rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.”. Komisja Infrastruktury będzie wnioskowała o przyjęcie dokumentu.

W lipcu br. do Sejmu RP wpłynął rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.” (druk nr 2482 [kliknij]) i został skierowany do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia, które odbyło się w dniu wczorajszym (28.9.2022 r.) [kliknij]. Stanowisko rządu zaprezentował Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zgodnie z zapisem art. 140e ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym corocznie taki dokument Rada Ministrów przygotowuje i przesyła do Sejmu RP.

Ujęta statystycznie rzeczywistość drogowa w Polsce w roku 2021 wygląda następująco: 59 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców, czyli znacznie powyżej średniej UE. W 2021 r. liczba ta spadła o 10%, osiągając najniższy w historii poziom. W latach 2019-2021 liczba ta spadła o 23%, w znacznie szybszym tempie niż średni spadek UE wynoszący 13%. Średni wskaźnik liczby zabitych na 1 milion mieszkańców dla wszystkich krajów w 2021 roku wniósł 44, Polska znalazła się w grupie 9 krajów, w których w 2021 roku nastąpił spadek liczby ofiar śmiertelnych i w grupie 5 krajów dla których spadek liczby zabitych w 2021 roku w stosunku do 2019 roku był większy niż średnio dla UE (-13%) i był wyższy niż 20%. Przy bardzo pozytywnych zmianach w zakresie spadku liczby ofiar śmiertelnych w Polsce wskaźnik zagrożenia mieszkańców jest nadal bardzo wysoki i wyniósł w 2021 roku 59 ofiar śmiertelnych na 1 milion mieszkańców - podsumowują autorzy dokumentu. Mówca wskazywał, iż na opisaną sytuację wpłynęły: konsekwencja w inwestycjach drogowych, zmiany w przepisach prawa, akcje uświadamiające w zakresie brd, wzmocnienie egzekucji. W ramach dyskusji posłowie pytali m.inn. o kampanie informacyjne, o kontynuacje i dalsze plany działań na rzecz poprawy świadomości i zmiany zachowań uczestników ruchu drogowego. R. Weber potwierdził, iż kampanie będą - przez Krajową Radę BRD, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego i inne instytucje kształtujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym - stale realizowane. Konrad Romik, dyrektor KRBRD przywołał, iż od momentu zmiany przepisów dotyczących pieszych uczestników ruchu drogowego i do końca roku była prowadzona Kampania pt. „Czy to Cię tłumaczy?””. Z badań ewaluacyjnych wynika, że jej zasięg to ok. 27,5 mln obywateli, którzy przynajmniej trzykrotnie oglądało ten spot. - Nie ma luki, tzn. my kontynuujemy systematycznie politykę informacyjną i podążamy za zmianami legislacyjnymi. Czyli edukacja podąża za legislacją - podsumował K. Romik. Ponadto informował, iż trwają działania na rzecz przygotowania kolejnych produkcji, w których przedstawiane będą najważniejsze zmiany, najcięższe czynniki determinujące stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na ogólną liczbę 21 posłów, za przyjęciem sprawozdania Komisji głosowało 20, nikt nie był przeciwny, wstrzymała się 1 osoba. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury [kliknij] zostanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP, które odbędzie się w dniu dzisiejszym.