Legislacja

Coraz mniej pojazdów niebezpiecznie cichych

24 czerwca 2021

Coraz mniej pojazdów niebezpiecznie cichych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Już z dniem 1. lipca br. każdy pojazd sprzedawany na terenie Unii Europejskiej ma być wyposażony w obowiązkowy system AVAS (Audible Vehicle Alert System), czyli dźwiękowy system ostrzegania. Ten wymóg dotyczy pojazdów: pełnych elektrycznych i hybrydowych. Przypomnijmy, iż od 1 lipca 2019 r. wymóg dotyczył pojazdów wprowadzanych na rynek (wymóg homologacyjny). Celem jest ostrzeganie dźwiękiem o nadjeżdżającym pojeździe elektrycznym/hybrydowym.

Urządzenie potocznie nazywane „brzęczkiem” czyli dźwiękowy system ostrzegania (system AVAS (Audible Vehicle Alert System) ma za zadanie wytwarzać dźwięk (od uruchomienia auta do prędkości ok. 20 km/godz. oraz podczas cofania). Eksperci wskazują, iż system da się wyłączyć. Urządzenie wydaje dźwięk ciągły, jest słyszalny przede wszystkim przez pieszych – zwłaszcza osóbom niewidomym lub krótkowidzom , rowerzystów, ale też oczywiście innych użytkowników dróg znajdujących się w pobliżu. Nie ma dokładnych przepisów co do kwestii samego dźwięku. Najczęściej stosowany jest ten podobny do dźwięku silnika pojazdu tej samej kategorii wyposażonego w silnik spalinowy, naśladujące odgłos opon poruszających się po źwirze, ale dopuszczalne są inne rozwiązania np. muzyki. Precyzyjnie odniesiono się do kwestii głośności. Takie auto nie może wytwarzać hałasu większego niż inne samochody. System dźwięków ostrzegawczych od lat wymagany jest w USA, czy Japonii.

16 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski zatwierdził przepisy wprowadzające obowiązek stosowania dźwiękowych systemów ostrzegania - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 540/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywę 70/157/EWG - publikacja 27 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - L 158/131 [kliknij]. Od 1 lipca 2019 r. producenci muszą instalować AVAS AV w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. Od 1 lipca br. muszą go posiadać wszystkie ciche pojazdy rejestrowane od tej daty. (jm)