Legislacja

Resort w sprawie bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych

9 marca 2018

Resort w sprawie bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Liroy-Marzec zwrócił uwagę - o czym pisaliśmy - na fakt, iż silniki tych pojazdów elektrycznych są niemal bezgłośne, szczególnie podczas jazdy z małymi prędkościami. W warunkach terenu zabudowanego, piesi słyszą je dużo później niż samochody z silnikami spalinowymi. Powoduje to istotne zagrożenie dla pieszych - uzasadniał. I następująco skonkretyzował swój wniosek: - Uprzejmie proszę o przeprowadzenie analizy możliwości wprowadzenia regulacji dotyczącej wyposażenia pojazdów elektrycznych w emitery dźwięku. Czy tego typu przepis musi mieć rangę ustawową, czy wystarczy wprowadzić go do odpowiedniego rozporządzenia? Jakie jest stanowisko Pańskiego resortu w tej kwestii? Mamy już stanowisko resortu infrastruktury. Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu wskazał na przepisy i potwierdził, że istotna kwestia dotycząca wyposażenia pojazdów elektrycznych (cichych) w systemy emitujące dźwięk, celem umożliwienia człowiekowi usłyszenia jego szumu, została dostrzeżona na forum europejskim i światowym. Co za tym idzie, Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w 2016 r. opublikowała Regulamin nr 138 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji cichych pojazdów transportu drogowego w odniesieniu do ich zmniejszonej słyszalnościZgodnie z zapisami tego Regulaminu, przepisy tamże zawarte mają zastosowanie do pojazdów z napędem elektrycznym kategorii M i N, które mogą poruszać się w trybie normalnym, wstecznym lub z co najmniej jednym biegiem dla jazdy do przodu, bez włączonego silnika spalinowego wewnętrznego spalania w odniesieniu do ich słyszalności. W regulaminie tym zostały opracowane wyłącznie środki akustyczne w celu rozwiania obaw dotyczących obniżonej słyszalności sygnałów dźwiękowych z pojazdów z napędem elektrycznym. Po sfinalizowaniu dalszych prac w ramach odpowiedniej grupy roboczej EKG ONZ, przewiduje się nowelizację przedmiotowego regulaminu w celu opracowania nieakustycznych środków alternatywnych z uwzględnieniem aktywnych systemów bezpieczeństwa, takich jak, między innymi, systemy detekcji ruchu pieszych. Spełnienie przepisów ww. Regulaminu nr 138 weryfikowane jest w toku badań homologacyjnych przeprowadzanych w celu uzyskania przez każdy nowy typ pojazdu, odpowiedniego świadectwa homologacji. Podsumowując, Chodkiewicz poinformował, że przepisy obowiązujące w przedmiotowej sprawie, na terytorium RP są spójne z przepisami międzynarodowymi.

Zdaniem ekspertów amerykańskiego instytutu NHTSA, zajmującego się badaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obowiązek montowania urządzeń emitujących dźwięk silnika spalinowego, włączającego się automatycznie po przekroczeniu przez pojazd prędkości 30 km/godz. może uratować życie prawie 3 tys. osób każdego roku. W samym tylko USA rocznie dochodzi do kilkuset wypadków z udziałem pieszych. (jm)