Legislacja

Cyt.: Zakłada się także wprowadzenie innych rozwiązań administracyjnych

28 lipca 2021

Cyt.: Zakłada się także wprowadzenie innych rozwiązań administracyjnych
(fot. PIXELS)

Kluczową kwestią dla zwiększenia ochrony życia i zdrowia obywateli na polskich drogach jest uspokojenie ruchu i stworzenie warunków dla bezpiecznego przemieszczania się, w tym zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego. Prędkość jest uniwersalnym czynnikiem zagrożenia, który warunkuje nie tylko szanse na możliwość uniknięcia niebezpiecznego zdarzenia, ale także jego skutki. Zwiększenie odsetka kierujących pojazdami przestrzegających nie tylko ustalonych ograniczeń prędkości, ale również praw innych uczestników ruchu drogowego oraz obowiązków w miejscach szczególnie niebezpiecznych (np. przejście dla pieszych, skrzyżowanie, przejazd kolejowy albo podczas manewru wyprzedzania), jest kluczowe dla zapewnienia optymalnej ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia silnych i adekwatnych do zagrożenia w ruchu drogowym rozwiązań sankcyjnych, które będą zachęcać do przestrzegania porządku prawnego, a zwłaszcza unikania wszelkiego działania, które mogłoby spowodować realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu na drogach albo ruch ten utrudniać co w konsekwencji przełoży się na spadek liczby wypadków i ich ofiar. Konieczne jest zatem wprowadzenie skutecznych narzędzi odstraszających, czyli zniechęcających do popełniania najbardziej niebezpiecznych naruszeń drogowych. Projekt przewiduje przede wszystkim urealnienie zagrożenia ustawowego w przypadku niektórych wykroczeń w ruchu drogowym, w tym możliwości nakładania wyższych kar grzywny na kierujących ponownie popełniających określone naruszenia (progresja). Zakłada się także wprowadzenie innych rozwiązań administracyjnych, które będą stanowić dopełnienie rekomendacji głównej. Oczekiwanym efektem jest uzyskanie zmiany zachowań kierujących pojazdami w celu podporządkowania się nie tylko ograniczeniom prawnym, ale również zasadom wynikającym z istoty bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Żródło cytatu: „Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - nr UA6 - Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie (fragment) [kliknij]