Legislacja

Dotyczy rejestracji pojazdów przeznaczonych do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni

24 sierpnia 2022

Dotyczy rejestracji pojazdów przeznaczonych do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni
(fot. PIXABAY)

Zmiana rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium RP na podstawie umów międzynarodowych, polegająca na możliwości rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu pojazdów WOC przeznaczonych do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni pozwoli na zabezpieczenie realizowanych statutowych działań WOC, w tym ich poufności i bezpieczeństwa [kliknij].

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. wprowadza w § 7 w ust. 2 przepis upoważniający do rejestracji pojazdów Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pod numerami rejestracyjnymi z wyróżnikiem województwa i powiatu. Dodatkowo zmiany zapisów w § 5 i § 10 tego rozporządzenia wprowadzają konieczność odpowiednio składania oświadczenia potwierdzającego, że pojazd będzie używany do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni oraz, po zmianie przeznaczenia pojazdu, jego ponowną rejestrację pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby. (jm)