pojazdy Sił Zbrojnych
Uprzywilejowane – uzupełnienia rozporządzenia
Legislacja

Uprzywilejowane – uzupełnienia rozporządzenia

6 czerwca 2023

W wykazie prac legislacyjnych MSWiA opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. Projektowane przepisy mają oddziaływać na zespoły ratownictwa medycznego w związku z wprowadzeniem możliwości przemieszczania się kolumn pojazdów uprzywilejowanych zespołów ratownictwa medycznego przy uwzględnieniu okoliczności konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz kwestii stacjonowania na terenie Polski obcych sił zbrojnych.

Dotyczy rejestracji pojazdów przeznaczonych do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni
Legislacja

Dotyczy rejestracji pojazdów przeznaczonych do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni

24 sierpnia 2022

Zmiana rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium RP na podstawie umów międzynarodowych, polegająca na możliwości rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu pojazdów WOC przeznaczonych do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni pozwoli na zabezpieczenie realizowanych statutowych działań WOC, w tym ich poufności i bezpieczeństwa.

Uprawnienia kierowcy czołgu?
Legislacja

Uprawnienia kierowcy czołgu?

26 kwietnia 2022

Zaskakujące pytanie pojawiło się ostatnio w przestrzeni medialnej. A brzmi: - Jakie uprawnienia są potrzebne do kierowania czołgiem? Odpowiedzi udziela art. 6 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami oraz stosowny akt wykonawczy.

Wyłączenia z obowiązku kontroli drogomierzy
Legislacja

Wyłączenia z obowiązku kontroli drogomierzy

1 czerwca 2020

Portal Wirtualna Polska dotarł do informacji, iż Ministerstwo Infrastruktury „zamierza za kilka miesięcy wyłączyć z kontrolowania przebiegu kilka grup pojazdów”.

W sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych
Legislacja

W sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych

7 listopada 2017

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowela dotycząca badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych
Legislacja

Nowela dotycząca badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych

26 lutego 2013

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób...

Badania pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
Legislacja

Badania pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

21 stycznia 2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów...

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu MON
Legislacja

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu MON

20 grudnia 2012

Opublikowano Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. o sprostowaniu błędu. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej dnia...

Regulacje dot. wydawania zezwoleń wojskowych
Legislacja

Regulacje dot. wydawania zezwoleń wojskowych

10 grudnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Akt wydano na podstawie...

Przewóz osób pojazdami specjalnymi
Legislacja

Przewóz osób pojazdami specjalnymi

4 października 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw...

Projekt w sprawie przejazdów kolumn pojazdów Sił Zbrojnych
Legislacja

Projekt w sprawie przejazdów kolumn pojazdów Sił Zbrojnych

29 września 2012

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie określa: organy wojskowe właściwe...

Nowe rozporządzenie ws. pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych
Legislacja

Nowe rozporządzenie ws. pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych

26 września 2012

W Dzienniku Ustaw Opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Akt określa uprawnienia osób do kierowania...

Konsultacje dot. warunków poruszania się pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Konsultacje dot. warunków poruszania się pojazdów nienormatywnych

6 sierpnia 2012

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,...

MON-u rozporządzenie wykonawcze do ustawy o kierujących
Legislacja

MON-u rozporządzenie wykonawcze do ustawy o kierujących

10 lipca 2012

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami używanymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej został uzgodniony z wszystkimi członkami Rady Ministrów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem...

Wojskowe zezwolenia na przejazdy drogowe
Legislacja

Wojskowe zezwolenia na przejazdy drogowe

14 maja 2012

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Projekt określa organy wojskowe właściwe do wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy; sposób i tryb...

Rejestracja, zezwolenia i inne dot. pojazdów Sił Zbrojnych
Legislacja

Rejestracja, zezwolenia i inne dot. pojazdów Sił Zbrojnych

5 marca 2012

Opublikowano pakiet projektów rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej: * w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych...

Zmiany w rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych
Legislacja

Zmiany w rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych

13 stycznia 2008

W życie wchodzi rozporządzenie 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie ministra obrony narodowej o rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych RP. ZAMÓW - 0-502-659-431 ...