Legislacja

Dyrektor Kinder: te trudne czasy dla branży były do przewidzenia [wywiad]

6 kwietnia 2014

 

e653fefd1be72ccd05e7c179e645a27d43df2252

 

Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu

(Fot.: 489-1 word opole)

 

Pytanie: Pozwoliłam sobie poprosić Pana o wypowiedź po lekturze artykułu pt. “Instruktorzy nauki jazdy zwalniani, a urzędnicy budują nowy WORD” opublikowanego w “Gazecie pl Opole”. Dowiedzieliśmy się, że jeszcze w ubiegłym roku egzamin praktyczny kat. B dziennie zdawało u Was ok. 260 osób, teraz ledwie 150. Na początek zapytam jak znajdujecie się w tym tak trudnym czasie dla branży? Jak wielu egzaminatorów już Pan zwolnił? “Gazeta” mówi o ośmiu? Na jaką ogólną liczbę? I co oznaczają ograniczenia umów z kolejnymi sześcioma egzaminatorami i czterema pracownikami administracji? Czy dalsze są przewidziane?

Odpowiada Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu: Te trudne czasy dla branży były do przewidzenia. Wszyscy się ich spodziewali. Pracownikom zatrudnianym w 2012 r., w związku ze wzrostem liczby osób przystępujących do egzaminu - proponowałem terminowe umowy o pracę. Umowy te stopniowo wygasały w trakcie roku 2013. W ten sposób wraz ze zmniejszającą się ilością osób egzaminowanych zmniejszałem zatrudnienie. W ten sposób liczba pracowników WORD Opole zmniejszyła się z 66 do 56 w chwili obecnej. Dodatkowo dokonałem korekty zatrudnienia w tym roku. Dotyczyło to osób w większości pracujących na części etatu i posiadających prawa emerytalne. Aktualnie liczebność kadry WORD Opole jest dopasowana do aktualnych potrzeb. Nie przewiduję w najbliższym czasie dalszej redukcji zatrudnienia.

Pytanie: Ośrodki egzaminowania w całej Polsce mają ten sam problem. Statystycy szacują niż demograficzny na 8-10 lat. Wiele wordów próbuje wprowadzać działania ratujące ich budżet np. egzaminy próbne; wynajmują plac manewrowy; gabinety czy sale wykładowe. A jakie Państwo podejmujecie działania “ratunkowe”?

Odpowiada Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu: W perspektywie kilu lata rzeczywiście ilość osób egzaminowanych będzie stopniowo zmniejszać się. Natomiast na chwilę obecną nie ma konieczności wprowadzania radykalnych działań “ratunkowych” dla budżetu WORD-u. Na pewno konieczna była korekta zatrudnienia i to zostało zrealizowane. Zrezygnowaliśmy z wynajmu 5 pojazdów egzaminacyjnych kat. B (z 25 pozostało 20). Sale wykładowe wynajmowaliśmy już od 2012 r. i oferta jest nadal aktualna. Na razie nie wynajmowaliśmy placu manewrowego, ale taka możliwość istnieje.

Pytanie: Z powołanego powyżej artykułu dowiadujemy się, iż za 1,5 mln zł budowany będzie nowy ośrodek egzaminacyjny w Kędzierzynie-Koźlu. Jakie są proporcje współfinansowania tej inwestycji? Skąd te środki? Czy on będzie miał status Waszej filii? I czy rzeczywiście jest to zasadna - w sytuacji dnia dzisiejszego i kolejnych lat nadchodzącego niżu demograficznego - decyzja? Czym uzasadniona?

Odpowiada Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu: Te 1,5 mln zł to szacunki. Nie są dopasowane do ostatecznej lokalizacji Oddziału. Rzeczywiste koszty nie powinny przekroczyć tej kwoty, powinny być niższe. W obecnej chwili nie ma jeszcze decyzji Zarządu Województwa Opolskiego o utworzeniu oddziału, ale jeżeli ona zapadnie to koszty utworzenia zostaną podzielone pomiędzy WORD Opole i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Zadaniem WORD-u będzie przygotowanie palcu egzaminacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażenie pomieszczeń. Starostwo wykona adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziału. Koszty podzielą się ok. 2/3 do 1/3. Zarząd województwa jak i radni sejmiku długo rozważali kwestie finansów WORD Opole, ryzyka demograficznego, ale i kwestie społeczne takie jak “wyprowadzenie części elek” z ulic Opola, dostępność miejsca egzaminowania dla mieszkańców południowej części opolszczyzny itp. W rezultacie 25 marca br. sejmik swoją uchwałą wskazał Kędzierzyn-Koźle jako miasto w którym można przeprowadzać egzaminy państwowe na prawo jazdy w zakresie kat. B i B1.

Pytanie: I pytanie nieco odbiegające od tematu. Jak mówi minister Zbigniew Rynasiewicz - “obowiązujące przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określają, że pojazdy wykorzystywane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy nie muszą stanowić własności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Takie rozwiązanie daje WORD możliwość wykorzystywania także pojazdów stanowiących własność ośrodków szkolenia kierowców, jednakże decyzja o dopuszczeniu ich do użytkowania leży każdorazowo po stronie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego”. Czy rozpatruje Pan możliwość dopuszczenia pojazdów osk do egzaminu? Kiedy?

Odpowiada Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu: W chwili obecnej WORD Opole posiada umowę na wynajem pojazdów egzaminacyjnych. Z tego tytułu ponosi comiesięczne koszty. W tych pojazdach jest dobrze zorganizowany system monitoringu. Filmy samoczynnie z pojazdów zgrywane są na serwer. Jeżeli dopuszczę do użytkowania inne pojazdy, to nie w pełni będą wykorzystywane pojazdy WORD-u, a ponadto pojawią się dodatkowe czynności związane z przegrywaniem nagrań, sprawdzaniem jakości nagrań itp. Mając powyższe na uwadze temat będzie rozważany przed kolejnym przetargiem na pojazdy egzaminacyjne.

Pytanie: Na ostatnim swoim posiedzeniu sejmowa podkomisja ds. przygotowania projektu noweli ustawy o kierujących pojazdami umieściła w akcie zapis określający, iż szkolenie teoretyczne kandydatów na kierowców ma być nieobowiązkowe. Proszę o Pana komentarz do tej propozycji.

Odpowiada Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu: Takie rozwiązanie w niektórych krajach europejskich już funkcjonuje. Jeżeli szkolenie teoretyczne byłoby nieobowiązkowe to powinna obowiązywać zasada, że kandydaci na kierowców zanim rozpoczną zajęcia praktyczne na kursie, a więc zanim wyjadą na drogę musza zdać państwowy egzamin teoretyczny. Wtedy instruktor ma pewność, że osoba z którą wyjeżdża na drogę publiczną posiada podstawową wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego.

Bardzo dziękuję za odpowiedzi, Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS

Słowa kluczowe WORD