Legislacja

Tak, rowerzystom na wałach przeciwpowodziowych

4 kwietnia 2014

Posłowie uchwalili przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone zostają także w ustawach: kodeks wykroczeń; o drogach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami. Nowela znosi kary za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Ustawa ułatwi także wyznaczanie ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych na wałach. Nowelizacja przede wszystkim znosi sankcje za jazdę rowerem po koronie wałów przeciwpowodziowych. Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale będzie wymagało zgłoszenia np. do marszałka województwa.Szlaki rowerowe nie powstaną jednak w miejscach, gdzie taka inwestycja będzie mogła spowodować pogorszenie stanu środowiska lub wpłynie na zwiększenie zagrożenia powodziowego. Jeżeli zagrożona będzie szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, zarządca wału będzie mógł wprowadzić czasowy zakaz poruszania się po nim. Teraz nowe przepisy trafią do Senatu. Za uchwaleniem noweli głosowało 417 posłów, przeciw był jeden, 11 wstrzymało się od głosu.