Legislacja

„Gazeta Prawna” o propozycjach ustawy, której jeszcze nie ma

14 marca 2017

„Gazeta Prawna” o propozycjach ustawy, której jeszcze nie ma
„Gazeta Prawna” – Tomasz Żółciak: „Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy...

Dziennik „Gazeta Prawna” w artykule pt. „Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy: WORD-om przestanie się opłacać oblewać zdających” informuje o zmianach w ustawie o kierujących pojazdami, nad którym prace trwają. Pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przy współudziale ekspertów skupionych w strukturze Zespołu doradczego ds. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojzadami. Projekt nie jest jeszcze upubliczniony. 

Finanse WORD-ów. Wracając do artykułu „GP”, znajdujemy tu informacje dotyczące rozstrzygnięć związanych z pracą WORD-ów. I tu cytat: „(…) główna propozycja zmian dotyczy tego, by pieniądze z egzaminów trafiały do budżetu państwa. Wówczas WORD-y mogłyby być finansowane przez resort lub wojewodów na podstawie przedłożonych budżetów. Miałoby to zagwarantować większa kontrolę nad finansami ośrodków oraz ostateczne zerwanie z zasadą, że większa liczba niezdających równa się większy wpływom jednostki egzaminującej”. I jeszcze jeden cytat z artykułu, tym razem to konkluzja autora: „Kursanci dalej będą płacić za każdy egzamin, ale ośrodek nie będzie miał przynajmniej motywacji finansowej, by ich masowo oblewać”.

Egzaminy w OSK. Drugim - nie mniej istotnym elementem ewentualnych przyszłych zmian - ma być przywołana propozycja przeprowadzania egzaminów w oparciu o infrastrukturę ośrodków szkolenia kierowców. Mają to być placówki spełniające określone kryteria. Ośrodki miałyby przeprowadzać egzaminy samodzielnie, choć przy udziale egzaminatorów. Samo prawo przeprowadzania egzaminów byłoby rotacyjne, pod nadzorem systemu informatycznego. Tu celem rozwiązania jest odciążenie ośrodków egzaminowania i skrócenie kolejek do egzaminu oraz „w grę wchodzi też bardziej transparentne przydzielanie egzaminów, np. rotacyjny…” - informuje autor artykułu.

Kiedy zakończenie prac nad projektem? O stan prac nad projektem zapytamy - w imieniu naszych Czytelników – u źródła. (jm)