Legislacja

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy

22 listopada 2021

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy
(fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu RP, mat. prasowe)

W minionym tygodniu odbyło się 42. posiedzenie Sejmu RP (16 i 17 listopada 2021 r.). W porządku obrad umieszczono i zrealizowano punkt dotyczący uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1718 oraz druk nr 1735). Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury złożył poseł Aleksander Mrówczyński. Sejm przyjął przegłosował [kliknij].

Sejm wprowadził senackie poprawki do Prawa o ruchu drogowym. Chodzi m.in. o zmianę zwiększającą limit na wsparcie budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich. W Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg będzie znajdzie się więcej pieniędzy. Zwiększenie środków może przekroczyć 2 mld zł. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym m.in. przenosi kompetencje dotyczące wydawania decyzji w sprawie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd z ministra ds. transportu na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, co ma usprawnić obsługę obywateli w tym zakresie. Zmiany obejmują także m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących ograniczników prędkości w pojazdach oraz zawężenie katalogu pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Dzięki noweli ujednolicone zostaną przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach. Chodzi o obowiązek wyposażenia autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. W ustawie został zawężony katalog pojazdów, które muszą być zgłaszane w stacji kontroli pojazdów po wymianie drogomierza. Obowiązek ten nie będzie obejmował m.in. maszyn budowlanych i wózków widłowych. (PAP)

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. (jm)