ogranicznik prędkości
Dostosowanie i zapewnienie spójności
Legislacja

Dostosowanie i zapewnienie spójności

30 listopada 2021

W Dzienniku Ustaw w dniu wczorajszym opublikowano Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2021.1965).

Homologowany ogranicznik prędkości - ustawa podpisana, czekamy na publikację
Legislacja

Homologowany ogranicznik prędkości - ustawa podpisana, czekamy na publikację

29 listopada 2021

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawodawca wprowadza regulacje dotyczące homologowanych ograniczników prędkości. Przed nami publikacja.

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy
Legislacja

Homologowany ogranicznik prędkości obowiązkowy

22 listopada 2021

W minionym tygodniu odbyło się 42. posiedzenie Sejmu RP (16 i 17 listopada 2021 r.). W porządku obrad umieszczono i zrealizowano punkt dotyczący uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1718 oraz druk nr 1735). Sprawozdanie z posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury złożył poseł Aleksander Mrówczyński. Sejm przyjął przegłosował.

Uchwalono zmianę art. 66, 67 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Uchwalono zmianę art. 66, 67 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

15 października 2021

W dniu wczorajszym - drugiego dnia 39. posiedzenia Sejmu RP - odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1608 i nr 1634). Sejm - 444 głosami, przy jednym przeciwnym - ustawę uchwalił.

Apel o całkowicie nową ustawę - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Apel o całkowicie nową ustawę - Prawo o ruchu drogowym

14 października 2021

W punkcie 6. porządku dziennego wczorajszego, pierwszego dnia obrad 39. posiedzenia Sejmu RP poseł Aleksander Mrówczyński przestawił Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z wnioskiem o uchwalenie projektu. W trakcie dyskusji zgłoszona została sugestia zmianę całej ustawy. Projekt wraca do Komisji Infrastruktury.

Ciężarówka, ciągnik samochodowy i autobus z obowiązkowym homologowanym ogranicznikiem prędkości
Legislacja

Ciężarówka, ciągnik samochodowy i autobus z obowiązkowym homologowanym ogranicznikiem prędkości

12 października 2021

Obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1608). Zaproponowano doprecyzowanie obowiązujących przepisów określających obowiązek wyposażenia - autobusu, samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/godz. i 90 km/godz. Komisja będzie rekomendowała projekt.