Legislacja

Już wiemy kiedy

22 lipca 2021

Już wiemy kiedy
(fot. PEXELS)

Poseł Wojciech Zubowski zaadresował do prezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji - o czym wcześniej pisaliśmy - interpelację nr 25133, w której zawarł pytanie kiedy planowane jest zapowiedzianego w ustawie komunikatu na podstawie którego możliwe będzie zachowanie dotychczasowej tablicy rejestracyjnej. Już wiemy kiedy to może nastąpić.

W ubiegłym roku przyjęty został tzw. pakiet deregulacyjny dla kierowców. Część przepisów już obowiązuje i z powodzeniem funkcjonuje. Uchwalona została także możliwość pozostawienia tablicy rejestracyjnej pojazdu w przypadku jego sprzedaży poza powiat, w którym był on dotychczas zarejestrowany. Jeszcze dzisiaj obowiązuje przepis, iż konieczne jest oddanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych i odebranie nowych. Zmianę uzasadniały dodatkowe koszty, ale też wyczerpywanie się puli dostępnych tablic. Ustawodawca zapisał: Art. 18. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Zainteresowani kierowcy na przywołany komunikat nadal czekają. Rzetelnie przyznajmy nie został określony ten termin. Poseł Wojciech Zubowski zapytał - Kiedy?

Janusz Cieszyński, sekretarz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów krótko i zwięźle odpowiedział: - Uprzejmie informuję, że wydanie komunikatu powinno nastąpić na przełomie lipca i sierpnia br. Dodał: - Projekt przedmiotowego komunikatu został przygotowany przez komórkę merytoryczną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jest aktualnie w trakcie procedowania. (jm)