Legislacja

Informacja dla posiadaczy certyfikatów zawodowych

22 września 2011

ed5f50c640b762a3bce0112b91eb2e2fbc848dbe

(Fot.: PD@N 400-18)

Ogólnopolski Związek Prawodawców Transportu Drogowego:

Ważna informacja dla posiadaczy certyfikatów kompetencji zawodowych w krajowym transporcie!

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami proponuje się zapis:

- Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. uznaje się za równoważny z certyfikatem, o którym mowa w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Poniżej treść art.21 ust. 2 wspomnianego Rozporządzenia:

Certyfikat wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. jako dowód posiadania kompetencji zawodowych na mocy przepisów obowiązujących do tego dnia uznaje się za równoważny z certyfikatem, którego wzór znajduje się w załączniku III, i traktuje się je jako dowód posiadania kompetencji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych ważnych wyłącznie w odniesieniu do krajowego transportu drogowego zdawali egzaminy lub części egzaminów, o których mowa w art. 8 ust. 1.