Legislacja

Jan Szumiał: Są pytania, nie ma odpowiedzi. Czekamy na nie

10 lutego 2013

031df2cbfe3b2961668f00b82d65082e8bc5891e

Jan Szumiał (fot.), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców Warszawa,

właściciel oraz instruktor nauki jazdy PRASKIEJ AUTOSZKOŁY w Warszawie

(Fot.: PD@N 455-39jm)

 

AM i A2- Czy w Polsce są instruktorzy posiadający uprawnienia do szkolenia w tych kategoriach prawa jazdy? Prawdopodobnie nie ma. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele niektórych Urzędów.

Instruktorzy i wykładowcy. W ustawie z 5 stycznia 2011 r. art. 33 1. Instruktorem jest osoba, która:

1)posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2)posiada prawo jazdy: (...) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat- dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A; (...)

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu-dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;”.

Nic nie wspomina się o kat: AM, A1, A2

Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji. “Art. 59. Egzaminator posiadający uprawnienia do egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii: A - jest uprawniony do egzaminowania odpowiednio w zakresie kategorii AM, A1 lub A2.” Na podstawie tych dwóch zapisów, w których różnicuje się uprawnienia instruktorów od egzaminatorów wyciągnięto wnioski że instruktorzy chcący szkolić w zakresie kategorii AM i A2 powinni zdać dodatkowy egzamin uprawniający ich do tego typu szkoleń.

Osoby uprawnione do kierowania pojazdami: “Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1)kategorii A: a) motocyklem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;”

Nie ma w przypadku instruktora zapisu, że instruktor posiadający uprawnienia do szkolenia w zakresie kategorii A jest uprawniony do szkolenia odpowiednio w zakresie kat. AM i A2

Czy te zapisy powstały przypadkowo, czy celowo? Jaka powinna być interpretacja wyżej wymienionych zapisów?

Instruktor a wykładowca. Osoba będąca instruktorem upoważniona jest do prowadzenia wykładów i szkolenia praktycznego na kursach prawa jazdy. Ze względów zdrowotnych ( lekarz odmówi wydania orzeczenia lekarskiego do szkolenia praktycznego i prowadzenia pojazdów mechanicznych) nie może prowadzić szkolenia praktycznego, ale jest w stanie prowadzić wykłady. W tym momencie osoba zainteresowana traci uprawnienia do szkolenia teoretycznego i praktycznego. Aby uzyskać uprawnienia wykładowcy musi odbyć od nowa cały kurs dla wykładowców i zdać egzamin państwowy. Czy to oznacza, że będąc wykładowcą inaczej poprowadzi wykłady niż instruktor? A może w między czasie dopadła go amnezja?

Jakto jest właściwie z przekazem informacji staroście o przebiegu szkolenia? “Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany: 1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu (...);” Po wnikliwym wczytaniu się w ten zapis można wyciągnąć wnioski, że do starostwa w pierwszym dniu roboczym po rozpoczęciu kursu należy podać dokładne zestawienie każdego kursanta, którego dnia, o której godzinie i gdzie będzie odbywał szkolenie. Nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Czy jest to realne? Czy kierownik ośrodka szkolenia kierowców ( nie tworząc fikcji) jest w stanie zaplanować dokładnie cały przebieg szkolenia praktycznego ( 30 godz.) z uwzględnieniem, którego dnia, o której godzinie ma odbywać jazdę i czy będzie to na placu manewrowym, po mieście, czy po za nim? Jeżeli bylibyśmy bardziej skrupulatni, możemy wywnioskować, że podać powinno się którymi ulicami będzie odbywać się szkolenie. Pamiętajmy, że szkolenie praktyczne można rozpocząć dopiero po ukończeniu teorii, a więc znacznie odsunięte w czasie. Ministerstwo, ten zapis łagodzi w rozporządzeniu, lecz część prawników stoi na stanowisku o wyższości ustawy nad rozporządzeniami. Tak wypowiadają się pracownicy urzędów starostw.

Pytań, wątpliwości i rozbieżnym interpretacji przepisów pojawia się, będzie ich pojawiać (oby się nie sprawdziło) znacznie więcej. Tymczasem czekamy na odpowiedzi!

Jan Szumiał Praska Auto Szkoła