Legislacja

Dyrektorzy WORD-ów piszą do ministra Nowaka

11 lutego 2013

72f0560cfd0316258fdc2ed6fff4720bc8da47b7b36e323791e2f7a2727ec4d3c6cec64a46787f32

W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli konsorcjum ITS/Sygnity z Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które podpisały umowy na dostarczenie nowego systemu teleinformatycznego z konsorcjum. Omówiono dotychczasowe działania, charakteryzując ich efekty oraz zachowania wszystkich stron w sprawie dostępu do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Następnie analizowano obecną sytuację prawną w oparciu o pisma Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 22 i 25 stycznia 2013 r. Wypracowano jednomyślne stanowisko 35 Dyrektorów WORD.

db9508ca0ca0ca7f22aeb32e94f6654f71e649e3

(Fot.: PD@N 455-46-48)

Dyrektorzy reprezentujący 35 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, wystosowali do ministra transportu Sławomira Nowaka wniosek o podjęcie działań związanych z uzyskaniem dostępu do Profilu Kandydata na Kierowcę. Korespondencja została także przesłana do wiadomości ministra skarby, spraw wewnętrznych, administracji i cyfryzacji oraz marszałków województw. Stanowisko dotyczy sprawy nieodpłatnego udostępnienia ośrodkom egzaminowania przez starostwa powiatowe tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę. Czytamy: “Na skutek niewłaściwego rozpoznania przez pracowników MTBiGM doszło do kuriozalnej sytuacji, w której PWPW S.A. dyktuje warunki dostępu do sytemu teleinformatycznego Starostw (SI Kierowca), uważając, że skoro SI Kierowca w którym generowany jest Profil Kandydata na Kierowcę stanowi jego własność, to udostępnienie Profili Kandydata na Kierowcę WORD-om, które nie wybrały oferty PWPW na system teleinformatyczny WORD, może nastąpić tylko za wysoką opłatą”. Dalej czytamy o braku reakcji ze strony starostw, braku możliwości wyznaczania terminów egzaminów, czyli o braku możliwości obsłużenia kandydatów na kierowców, o niezadowoleniu obywateli i rosnącym zainteresowaniu mediów i parlamentarzystów, którzy oczekują wskazania winnych zaistniałej sytuacji. Także czekamy na stanowisko resortu, a może wspólne resortów.