Legislacja

Jazda na suwak – projekt ustawy w III kwartale br.

24 czerwca 2019

Jazda na suwak – projekt ustawy w III kwartale br.
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do - znanego nam - Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dodała projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ten - oznaczony symbolem UD547 - dotyczy tzw. jazdy na suwak.

Projekt dot. tzw. jazdy na suwak. Popatrzyliśmy do naszego redakcyjnego archiwum i tam w 2008 r. (od tej daty rozpoczyna się nasze archiwum) pisaliśmy teksty zatytułowane: „Nowy znak drogowy w Sejmie” (2008), „”Jazda na suwak” wkracza na ulice, a kodeks?” itd. W marcu br. przedstawiciel resortu infrastruktury odpowiadając na interpelację poselską informował, iż ministerstwo w oparciu o toczącą się dyskusję publiczną, liczne wnioski oraz zapytania kierowane do resortu i publikacje prasowe przeprowadzi szczegółową analizę obowiązujących przepisów (ustawy, ale też aktów wykonawczych) w przedmiocie potrzeby i zakresu działań legislacyjnych i konsultacji. Dziś projekt jest już w wykazie jw. Czyli tzw. „jazda na suwak” doczekała się przepisów? Nie, tymczasem projektu przepisów. Przed nami długo, choć nie zawsze, droga legislacyjna.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym art. 22. Tzw. jazda na suwak, ma upłynnić ruch w sytuacji, gdy pojazdy dojeżdżają do zwężenia drogi. Pojazdy poruszające się tym „zanikającym pasem”, jadą nim do końca, a następnie naprzemiennie są wpuszczane na pas sąsiedni. W art. 22 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (PoRD) - ustawodawca mówi, że kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. W przeciwnym wypadku może popełnić wykroczenie z art. 97 lub 86 par. 1 Kodeksu wykroczeń. Proponowany projekt ma precyzyjnie określić postępowanie kierowców w tej sytuacji, ma zapewnić płynny i bezpieczny ruch pojazdów na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, gdy co najmniej jeden z pasów np. kończy się (zanika).

Autorzy projektu uzasadniają: - Zmiana pasa ruchu drogowego będzie przebiegała w sposób zróżnicowany, w zależności od rodzaju jezdni i liczby pasów. Szczególna sytuacja występuje na zanikającym pasie ruchu (np. z trzech pasów ruchu pozostają tylko dwa) ponieważ kierujący pojazdami znajdującymi się na zanikającym pasie ruchu (bez możliwości dalszej kontynuacji jazdy po nim), widząc nawet wcześniej znak informacyjny D-14, "na siłę" próbują wjechać z końca swojego pasa na pas ruchu z dalszą możliwością kontynuacji jazdy, a więc bez zachowania opisanych wyżej zasad obowiązujących przy zmianie pasa ruchu. Sytuacja taka w sposób oczywisty zagraża bezpieczeństwu, wzmaga agresję na drodze, potęguje możliwie już występujący zator drogowy i przede wszystkim - dość często prowadzi do zdarzeń drogowych. W świetle powyższego, a także biorąc pod uwagę przykłady z polskich dróg (np. wymuszanie wjechania z końca swojego zanikającego pasa przez kierujących pojazdami na pas ruchu z dalszą możliwością kontynuacji jazdy) i przepisy obowiązujące w niektórych państwach Unii Europejskiej - zdaniem projektodawcy - należy stwierdzić, iż art. 22 PoRD nie zawiera wystarczająco jednoznacznych dyspozycji dla zachowania się kierujących pojazdami w przypadku zanikania chociażby jednego z pasów ruchu na jezdni jednokierunkowej, a stosowanie przez polskich kierowców metody zamka błyskawicznego, która nie jest uregulowana w polskich przepisach ustawowych, jest jedynie wciąż mało spopularyzowanym efektem działań promujących i uświadamiających społeczeństwo. Dlatego też konieczne jest uzupełnienie dotychczasowych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce o wprowadzenie przepisów precyzyjnie określających postępowanie kierowców w przypadku omawianego problemu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie. Oddajmy głos resortowi: - W projektowanej regulacji proponuje się w art. 22 PoRD nadać nowe brzmienie obowiązującemu ust. 4 oraz dodać ust. 4a i 4b, w celu wskazania metody tzw. „jazdy na suwak”. Projektowana zmiana przyczyni się do: 1) zmniejszenia długości zatoru drogowego (korku) nawet o 50%, a co za tym idzie zapewnienia płynności ruchu; 2) zmniejszenia „agresji drogowej” wśród kierowców poprzez jasno określone zasady postępowania; 3) redukcji liczby zdarzeń drogowych.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – to III kwartał 2019. (jm)