Legislacja

Co z okresem próbnym? Co z telefonującymi podczas jazdy? Co z…?

14 września 2021

Co z okresem próbnym? Co z telefonującymi podczas jazdy? Co z…?
Z badań Sécurité Routière wynika, że ryzyko spowodowania wypadku tylko przy używaniu telefonu komórkowego do rozmowy jest trzykrotnie wyższe niż normalne - przywołuje Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych ALTER EGO (fot. PEXELS)

W dniu wczorajszym w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Kierowców. Tematem były zmiany zaproponowane w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw. Zgłoszono wiele krytycznych opinii. Pytano: co z okresem próbnym dla młodych kierowców; co z kierowcami telefonującymi podczas jazdy itd. Na pytania uczestników dyskusji odpowiadał Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [kliknij].

Ilość wypadków i zmiany legislacyjne. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Kierowców, obrady prowadził poseł Dobromir Sośnierz, przewodniczący Zespołu. Krytycznie została oceniona propozycja podwyższenia mandatów. - Jestem przeciwnikiem działań prewencyjnych, karania za przestępstwa bez poszkodowanych. Takie, które tylko czyimś zdaniem mogą spowodować zagrożenie - takie jak przekraczanie prędkości, czy inne zachowania, które przy braku interakcji, braku poszkodowanych nikogo nie krzywdzą i nie powinny być przedmiotem kary. Jestem zdania, iż Państwo powinno działać represyjnie, czyli karać tylko wtedy, nastąpi jakaś szkoda, zostanie popełnione przestępstwo wobec kogoś. Wtedy ta kara powinna być surowa. (…) Często kary za spowodowanie jakiejś kary są dużo łagodniejsze, albo łatwo ich uniknąć - mówił. Poseł wywodził, iż nie ma problemu liczby wypadków, bo ta systematyczne spada w długim okresie. - Chyba nie ma takiego precedensu na świecie, gdzie spadek liczby wypadków byłby ściśle skorelowany z gwałtownymi zmianami w prawie. Raczej wszędzie ten spadek jest stopniowy i mało wrażliwy na różne zmiany legislacyjne.

W projekcie zabrakło. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli tzw. strony społecznej, w tym gronie Janusza Popiela, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych ALTER EGO. Jednym z ważnych elementów tego wystąpienia było zwrócenie uwagi na brak badań, analiz i wskazania głównych kierunków zagrożeń - jak to ocenił mówca. - W tym całym projekcie ustawy, również w rozporządzeniu dotyczącym punktów karnych ustawodawca skoncentrował się na pieszych i teoretycznej ich ochronie, kierujących przekraczających prędkość i kierujących (…) po spożyciu alkoholu. Kuriozalnym - ekspert nazwał - pomysł rent dla ofiar wypadków. - Jaką drogą iść? - to postawione ważne pytanie i próba odpowiedzi. Mówca wskazał również, iż ustawodawca całkowicie pominął temat używania podczas jazdy telefonów komórkowych i innych urządzeń [kliknij]. Zacytujmy tę konkretną propozycję uzupełnienia projektu i jej uzasadnienie: - Ustawodawca całkowicie pominął temat używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez kierujących. W Unii szacuje się, że 25% wypadków jest spowodowanych tego typu sytuacją, a z badań Sécurité Routière wynika, że ryzyko spowodowania wypadku tylko przy używaniu telefonu komórkowego do rozmowy jest trzykrotnie wyższe niż normalne, czyli wyższe niż 0,5 promila alkoholu (oczywiście to jest sprawa osobnicza).

Co z okresem próbnym dla młodych kierowców? Ekspert z zakresu brd, b. policjant - Marek Konkolewski, zapytał o okres próbny przewidziany i wpisany do ustawy o kierujących pojazdami, jednak do dziś oczekujący na obowiązywanie. Pytał: - Zadaję konkretne pytanie i oczekuję konkretnej odpowiedzi. Problem już dawno został zdiagnozowany, że w Polsce, w Europie, na świecie największe zagrożenie stanowią młodzi kierowcy (w przedziale wiekowym od 18 do 24-25 lat), którzy posiadają prawo jazdy krócej niż trzy lata. I ten problem został w Polsce dobrze zdiagnozowany zostały opracowane przepisy prawa, ustanowione przez Parlament - mam tu na myśli ustawę o kierujących pojazdami. Kłania się rozdział dotyczący okresu próbnego, a także nadzoru nad kierującymi. Pamiętamy co się działo jeszcze kilka lat temu, jakie były kolejki do word-ów, do szkół nauki jazdy, bo każdy chciał zdać egzamin jeszcze przed nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Synonimem tych zmian tył tzw. zielony listek. Mamy naprawdę bardzo dobre przepisy, które są przepisami martwymi. (…) Kiedy te przepisy będą prawem obowiązującym?

Projekt został poddany wielu krytycznym ocenom. Nie zabrakło emocji. Na pytania uczestników odpowiadał Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Najbliższe posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 15, 16 i 17 września br. w porządku obrad nie zostało przewidziane czytanie projektu ustawy, kolejne ma odbyć się w dniach 29, 30 września i 1 października - ustawa prawdopodobnie wówczas trafi pod obrady. (jm)