Legislacja

Jest rozporządzenie w sprawie kursów reedukacyjnych

7 stycznia 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Jest to kolejne rozporządzenie wykonawcze wynikające z zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,

2) wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;

4) szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwane dalej “badaniami lekarskimi”, lub badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Minister określił także szczegółowy program, wysokość opłaty, która wynosi 400 zł oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego.

Jak ustala minister rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. Przypomnijmy, jednak, iż 4 stycznia br. parlament przyjął ustawę zmieniającą ustawę o kierujących pojazdami, która to przesuwa obowiązywanie kursów reedukacyjnych na styczeń 2016 r.