Legislacja

Jest rozporządzenie w sprawie stawek za przejazd autostradą

27 kwietnia 2012

7e31c1a2fd4bc26c915479c3d5832b4cc66b6757

(Fot.: PD@N 426-10)

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą (poz. 467). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MTBiGM komunikat: W związku z podpisaniem przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozporządzenia w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą, tańsza będzie podróż po autostradach samochodem osobowych (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) i motocyklem. Stawki będą wynosić 0,10 zł/km dla samochodów osobowych i 0,05 zł/km dla motocykli (dotychczas odpowiednio: 0,20 zł/km oraz 0,10 zł/km.) Rozporządzenie dotyczy autostrad, na których opłatę za przejazd pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie GDDKiA pobiera opłatę za przejazd od pojazdów osobowych i motocykli na odcinku autostrady A2 Konin - Stryków. Planowane jest wprowadzenie opłaty od 1 czerwca 2012 r. na odcinku autostrady A4 Wrocław - Gliwice. Na odcinkach tych będzie obowiązywać nowa wysokość stawek. Również powstające odcinki autostrad, które zostaną wybudowane i oddane do użytku w tzn. systemie tradycyjnym (zarządzane przez GDDKiA) objęte będą nową stawką. Obniżenie stawek opłat za przejazd nie dotyczy autostrad, na których opłaty pobierają spółki koncesyjne. Zaproponowane stawki mają na celu m.in. zwiększenie dostępności autostrad zarządzanych przez GDDKiA dla wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać w ruchu lokalnym i tranzytowym Podjęta w tym zakresie decyzja wynika również z potrzeby przeniesienia ruchu na autostrady z pozostałych dróg publicznych. Odciążone zostaną drogi przebiegające przez miejscowości położone w pobliżu autostrad. Nowe stawki opłat za przejazd autostradą zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP.