Legislacja

Jutro zacznie obowiązywać

17 maja 2024

Jutro zacznie obowiązywać
(fot. PIXABAY)

Już jutro w życie wchodzi nowe ukraińskie prawo o mobilizacji, które wprowadza wymóg aktualizacji danych dla wszystkich poborowych w wieku 18-60 lat - w tym tych przebywających poza Ukrainą (w systemie elektronicznym do 17 lipca 2024 r.). Analityk Jurij Grygorenko przewiduje, iż pojawią się problemy, gdy obywatelom Ukrainy skończy się ważność dokumentów i będą ubiegać się o nie za granicą. Jeśli ich prawo jazdy straci ważność, muszą przystąpić do egzaminu w Polsce. Tymczasem wymiana prawa jazdy na polskie nie jest możliwa, ponieważ strona ukraińska nie potwierdza ważności dotychczasowych dokumentów.

Obywatele Ukrainy będą musieli założyć elektroniczne konto poborowego i zarejestrować się w odpowiedniej komendzie wojskowej. Jak informuje PAP konsulaty ukraińskie, w tym konsulat w Polsce, przestały przyjmować dokumenty od obywateli w wieku poborowym. Polski rząd przygotowuje zmiany do specustawy dotyczącej tej grupy uchodźców. Mają one zapobiegać przejściu do szarej strefy pracowników. PAP podnosi, iż wezwania do wojska są doręczane osobiście, co oznacza, że nie dotyczy to obywateli przebywających za granicą. Jednakże - jak zauważa Jurij Grygorenko, główny analityk Gremi Personal - sytuacja zmienia się, gdy obywatele Ukrainy muszą załatwić sprawy w konsulacie. Cytowany Grygorenko przewiduje problemy, gdy obywatelom Ukrainy skończy się ważność dokumentów i będą ubiegać się o nie za granicą. Jeśli ich prawo jazdy straci ważność, muszą przystąpić do egzaminu w Polsce. Tymczasem wymiana prawa jazdy na polskie nie jest możliwa, ponieważ strona ukraińska nie potwierdza ważności dotychczasowych dokumentów.

PAP podkreśla, iż zgodnie z nowym prawem, obywatele Ukrainy mogą mieć dostęp do usług konsularnych tylko po zaktualizowaniu informacji o aktualnym miejscu pobytu i posiadaniu aktualnego "biletu wojskowego", który podbija się w punktach poborowych po przedstawieniu wyników badań lekarskich. Spełnienie tego warunku bez powrotu na Ukrainę jest niemożliwe.

Tymczasem także - przypomnijmy [kliknij] - jak zapisał ustawodawca w nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym orz niektórych innych ustaw - od 17 czerwca br. wszyscy kierowcy świadczący usługi przewozu osób będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych i egzaminator warszawskiego WORD zapytany o to, jakie egzaminy będą musieli zdawać przewóz zaznaczył, że zależy to od tego, z jakiego kraju pochodzą, i czy podlegają Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej. "Większość wymian praw jazdy będzie polegała na zdaniu egzaminów teoretycznych" - powiedział Grodzicki. Podkreślił, że dotyczy to np. kierowców z Ukrainy, czy Białorusi. Dodał, że egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B można zdawać w języku polskim, angielskim, niemieckim lub ukraińskim.