Legislacja

Kat. A - bez VAT

6 stycznia 2011

Jak ustalił zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców podatek vat dla szkoleń kat.A1, B1, A będzie obowiązywał , ale po przekroczeniu przez ośrodek progu 150 tys. zł przychodu. Jak komentują szkoleniowcy, przy obecnych potrzebach rynku w zakresie tych kategorii przekroczenie tej kwoty raczej nie będzie miało miejsca. Interpretacja wydaje się być zgodną ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów i będzie obowiązywała w całej Polsce.

 

 

P o d s u m o w u j ą c:

1. Szkolenia na kat. B, B+E, C, C +E, D, D+E jako usługi kształcenia zawodowego - zwolnione od podatku VAT;

2. Szkolenia na kat. A1, A, B1 - objęte podatkiem vat, ale dopiero po przekroczeniu progu 150 tys. zł - przychód w zakresie tych kategorii.

3. Ponieważ zgodnie z PKWiU ośrodki szkolenia kierowców świadczą usługi edukacyjne - nie ma obowiązku stosowania kas fiskalnych.