Legislacja

Kolejne nowe przepisy dot. dróg pożarowych

21 sierpnia 2009

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Mówi, że droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższej ściany budynku, i to na całej jej długości. Do tej pory tego drugiego wymogu nie było. Nowe rozporządzenie nakazuje też budować drogi pożarowe do budynków produkcyjnych i magazynów o powierzchni powyżej 20 tys. mkw. Zmiany obejmą ponadto place wystawowe i targowiska. Na takie tereny o powierzchni przekraczającej 5 ha trzeba będzie zapewnić dwa wjazdy odległe od siebie o przynajmniej 75 m. Niedawno weszły też w życie zmiany do przepisów o wymaganiach przeciwpożarowych dotyczące projektów budowlanych.