Legislacja

Komisja Infrastruktury ma plan pracy na okres I-VI 2021

22 stycznia 2021

Komisja Infrastruktury ma plan pracy na okres I-VI 2021
Sejm RP. Komisja Infrastruktury. Posiedzenie nr 70 dnia 2021-01-21. Retransmisja. (od lewej) Poseł Mirosław Suchoń [kliknij]

Sejmowa Komisja Infrastruktury jednomyślnie przyjęła „Plan pracy Komisji Infrastruktury na okres od 1 stycznia do 31 lica 2021 r.”. Poseł Mirosław Suchoń apelował o doprowadzenia do realizacji wielu ważnych tematów np. szkolenia kandydatów na kierowców. Zagadnień pojawiających się w planach pracy od dłuższego czasu.

W dniu wczorajszym odbyło się odrębne posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone rozpatrzeniu projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. Jak poinformował prowadzący obrady, zastępca przewodniczącego Komisji, poseł Cezary Grabarczyk informował, iż plan powstał w oparciu o propozycje członków (które zostały nadesłane) a także niezrealizowane tematy z planu pracy uchwalonego na drugie półrocze ubiegłego roku. Te ostanie zostały przeniesione na pierwsze półrocze bieżącego roku. Do przedstawionej przez prezydium Komisji propozycji zgłoszonych zostało kilka uwag. Poseł Mirosław Suchoń powiedział: - Propozycja jest bardzo dobra. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę, że wiele z tych tematów w tych naszych planach pracy istnieje już nie tylko w tej kadencji, ale jest przeniesiona z poprzedniej kadencji. I wydaje się, że oczywiście ten okres epidemii trochę utrudnia te prace, ale też mam takie poczucie, że z uwagi na istotność niektórych z nich – np. tematu szkolenia kandydatów na kierowców – warto by było w tym półroczu jednak doprowadzić do realizacji. (…) i to jest mój wniosek i apel. Przewodniczący obrad deklarował, że zaległości zostaną odrobione po pandemii. Podjęto także tematykę zmiany regulaminu Sejmu, tak aby prezydium komisji miało większą swobodę zwoływania posiedzeń.

Komisja Infrastruktury jednomyślnie przyjęła zaproponowany „Plan pracy Komisji Infrastruktury na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r.”. Głosowało 21 posłów, wszyscy za przyjęciem propozycji, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się. (jm)