Legislacja

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym

22 stycznia 2021

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Sejm RP. 25. Posiedzenie Sejmu RP. Warszawa, 21.1.2021. Głosowanie projektu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki) [kliknij]

Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany poparło 423. posłów, 22. było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu, głosowało 449 posłów. Uchwalona ustawa zostanie przesłana do Senatu RP – kolejnego etapu procedowania tej tak ważnej dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ustawy. Zaplanowano, iż ustawa będzie obowiązywała z dniem 1. czerwca 2021 r.

W dniu wczorajszym, drugim dniu 25. posiedzenia Sejmu RP, posłowie wysłuchali dodatkowego sprawozdania Komisji Infrastruktury o: poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 840-A). Komisja Infrastruktury zarekomendowała posłom przyjęcie poprawki do projektu, która wydłuża vacatio legis ustawy i jednocześnie odrzucenie innych, zgłoszonych, które były przedmiotem obrad Komisji. Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca podczas obrad plenarnych powiedział: - Omawiany projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest bardzo ważnym przykładem aktywnego i świadomego kształtowania polityki, która jest ukierunkowana na ochronę zdrowia i życia w ruchu drogowym. I jest również ten projekt – jeśli zostanie przyjęty przez wysoką izbę, a to jak myślę jest przesądzone, dlatego, że wszystkie kluby parlamentarne go poparły – jest przede wszystkim olbrzymią szansą na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po bloku głosowań nad poszczególnymi poprawkami w głosowaniu nad całością ustawy wraz z jedną poprawką głosowało 449 posłów, poparło ją 423. posłów, przeciw było 22, 4. wstrzymało się od głosu. Sejm ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym przyjął. Ustawa zostanie przesłana do Senatu RP. (jm)

Sejm RP. Głosowanie nr 159 na 25. posiedzeniu Sejmu (dnia 21-01-2021 r. o godz. 18:34:35) [kliknij]