Legislacja

Komisja Infrastruktury zaakceptowała senackie poprawki tzw. „lex Uber”

15 maja 2019

Komisja Infrastruktury zaakceptowała senackie poprawki tzw. „lex Uber”
Sejm RP, 14.5.2019. Wspólne posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury. Minister Rafał Weber (pierwszy od lewej) wraz z zespołem pracowników Ministerstwa Infrastruktury [kliknij]

W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury RP odbyła aż trzy posiedzenia. Wieczorne, było to wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tym razem porządek obrad przewidywał rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3425). Prowadzącym obrady był przewodniczący Komisji Infrastruktury, poseł Bogdan Rzońca.

Przypomnijmy dokument obejmuje 15. poprawek (druk nr 1167 i 1167A) Senatu do tzw. „lex Uber”. Przedstawiciele ministerstwa odnieśli się do tych poprawek pozytywnie. – Stanowisko rządu do tych poprawek jest pozytywne. Ono bardzo szeroko zostało omówione na senackiej Komisji Infrastruktury. Wsłuchaliśmy się w głosy senatorów, którzy te poprawki składali i odnosimy się do nich pozytywnie – oświadczył Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Uwag nie zgłosili także reprezentanci tzw. strony społecznej. W trakcie procedowania w głosowaniu przyjęto wszystkie poprawki bez głosów sprzeciwu lub wstrzymujących się.

Debata plenarna Sejmu RP nad sprawozdaniem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw została przewidziana w porządku obrad zaplanowanym na dzień 15 maja br. (jm)