Legislacja

Koniec pieczątki – będzie fotka z przeglądu technicznego

11 sierpnia 2020

Koniec pieczątki – będzie fotka z przeglądu technicznego
PRAWO DROGOWE@NEWS. 17.12.2018. „Ta ustawa rzeczywiście budzi wiele wątpliwości” [kliknij]

- Ministerstwo Infrastruktury wznawia prace nad zwiększeniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów (SKP). Szykowana zmiana przepisów wynika z konieczności dostosowania prawa do unijnej dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania badań technicznych aut. Termin na uchwalenie regulacji minął już trzy lata temu, a od dwóch powinniśmy je stosować – informuje dziennik „Gazeta Prawna”. Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów nowego projektu została zaplanowana na III kwartał 2020 r.

Procedowanie w roku 2018. Jak informowaliśmy relacjonując prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym – dotyczącą nadzoru nas stacjami kontroli pojazdów – otóż stosowny projekt został przyjęty przez rząd w październiku 2018 r. Następnie rozpoczęło się procedowanie w Sejmie RP. Niestety przed trzecim jego czytaniem nowelizacja została zdjęta z porządku obrad. Nadzór nad funkcjonowaniem stacji diagnostycznych od starostw miał przejąć Transportowy Dozór Techniczny, ten miał też utworzyć własne stacje.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A), w roku 2018 przeszedł etap Komisji Infrastruktury oraz I i II czytanie w Sejmie RP wraz z przyjęciem przegłosowanych poprawek. Mając na uwadze zaawansowany etap prac nad omawianym projektem ustawy, a tym samym akceptację rozwiązań i kierunków w nim przyjętych przez Kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury, Radę Ministrów oraz parlamentarzystów w ramach Komisji Infrastruktury w Sejmie, wstrzymanie w dniu 14 grudnia 2018 r. prac parlamentarnych na etapie trzeciego czytania nie zakończyło procesu legislacyjnego. Biorąc pod uwagę powyższe, rozpatrzenie projektu przez Sejm rozstrzygnie o dalszym kierunku prac legislacyjnych, natomiast działania Ministerstwa Infrastruktury są ukierunkowane na wznowienie prac parlamentarnych nad omawianym projektem ustawy – zapowiadał przedstawiciel resortu infrastruktury.

Nowa koncepcja zmian. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w ostatnich dniach lipca pojawił się projekt oznaczony numerem UC48 – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jak komentuje „Gazeta Prawna” - Teraz koncepcja zasadniczo się zmieniła. Nadzór nad SKP będzie się opierał na trzech filarach. Starostwa będą prowadzić rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP, a także sprawować nadzór administracyjny nad ośrodkami szkolenia diagnostów. Natomiast szkolenia osób szkolących diagnostów ma podjąć Instytut Transportu Samochodowego. Placówka ta ma być także odpowiedzialną za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na diagnostów. Przywołajmy tu wypowiedź dla Dziennika pl Marcina Barankiewicza, prezesa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów: - Przegląd techniczny samochodu niebawem będzie przeprowadzany według nowych procedur. Minister Infrastruktury wraca do pomysłu zaostrzenia nadzoru nad badaniami i szykuje zmiany. W efekcie każde auto, które stawi się do stacji diagnostycznej będzie fotografowane. "Taki system działa już w Czechach" – powiedział. Czyli ma tyć to potwierdzenie obecności pojazdu na badaniach technicznych. Ta fotka (tablicy rejestracyjnej i całego pojazdu) miałaby być przechowywana przez dwa lata od daty przeprowadzenia przeglądu. Czyli już nie pieczątka w dowodzie rejestracyjnym auta. (jm)