Legislacja

Ta ustawa rzeczywiście budzi wiele wątpliwości

17 grudnia 2018

Ta ustawa rzeczywiście budzi wiele wątpliwości
Sejm RP – 74. Posiedzenie, 14 grudnia 2018 r. – wystąpienie posła Jarosława Kaczyńskiego. Nagrania archiwalne [kliknij]

W miniony piątek w odbył się 3. dzień 74. posiedzenia Sejmu - ostatniego w 2018 r. W bloku III czytania ustaw Izba miała przeprowadzić debatę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Następnie projekt miał być poddany ostatecznemu głosowaniu. I… Przegłosowano 11. poprawek, jednak do głosowania nad całością aktu nie doszło. Poseł Jarosław Kaczyński złożył wniosek o… zdjęcie z porządku obrad tego projektu. Marszałek Marek Kuchciński – w oparciu o opinię Konwentu Seniorów – zdecydował o skreśleniu projektu z porządku głosowań.

Dyskusja dotycząca projektu – także i tym razem – była pełna emocji. Już na koniec dyskusji poseł Mirosław Suchoń zadał dwa pytania: - Czy prawdą jest to, że podczas posiedzenia komisji pojawiły się ze strony społecznej informacje oraz zostały przedstawione pisma w sprawie. Mianowicie takiej, że te stacje, które były kontrolowane przez NIK i na podstawie tych danych zostały przedstawione opinie i wnioski, te stacje zostały wybrane w porozumieniu z Transportowym Dozorem Technicznym, który już w tym czasie był zainteresowany tym, aby tę ustawę przygotowywać? I drugie pytanie – czy prawdą jest – pan minister się do tego nie odniósł – że w tym systemie jednostką, która na tym skorzysta, przygotowywała projekt, będzie organizatorem, kontrolującym, będzie TDT? Minister Marek Chodkiewicz, który odpowiadał w imieniu resortu infrastruktury na wcześniej zadane pytania tym razem nie miał takiej okazji. Głos zagrał poseł Jarosław Kaczyński, który powiedział: - Ponieważ ta ustawa, która była w tej chwili procedowana budzi rzeczywiście wiele wątpliwości, wobec tego wnoszę o jej wycofanie z porządku dziennego. I tyle. Marszałek Marek Kuchciński ogłosił przerwę, podczas której spotkał się z Konwentem Seniorów. Postanowiono skreślić projekt z porządku.

I w ten sposób III. czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – nie zostało dokończone. Przypomnijmy – dotyczącego właściwie nowego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów. Co dalej z projektem? Kolejne posiedzenie Sejmu RP odbędzie się w dniach 16, 17 i 18 stycznia 2019 r. w porządku dziennym, ani w proponowanych uzupełnieniach do niego – przedmiotowego projektu nie ma. Przypomnijmy, iż celem ustawy była także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. (jm)