Legislacja

Konsultacje w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych

25 marca 2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej. Uwagi zgłaszane będą w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r.