Legislacja

Koszty usunięcia pojazdu z drogi

4 sierpnia 2016

98e7130f15cf3edf02f1212352f85bbab3cbaeb6

(544-48 fot. Jola Michasiewicz)

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2016.778). I tak maksymalne wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu będą kształtowały się następująco: rower lub motorower: za usunięcie - 110 zł, za każdą dobę przechowywania - 19 zł; motocykl: za usunięcie - 218 zł, za każdą dobę przechowywania - 26 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie - 476 zł, za każdą dobę przechowywania - 39 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie - 594 zł, za każdą dobę przechowywania - 51 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie - 841 zł, za każdą dobę przechowywania - 73 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie - 1239 zł, za każdą dobę przechowywania - 133 zł; pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie - 1508 zł, za każdą dobę przechowywania - 196 zł. Dla przykładu obowiązujące dzisiaj stawki wynoszą: za usunięcie roweru lub motoroweru 111 zł; motocykla – 219 zł; pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – 480 zł. Czyli niewielkie podwyżki.

Słowa kluczowe policja usuwanie pojazdów